ESG-faktorer i fokusVad är en hållbar investering?

Att investera hållbart är centralt för vår förvaltning. Hållbara bolag skapar långsiktiga konkurrensfördelar genom att sätta arbetet med så kallade ESG-faktorer i fokus. Men vad innebär det egentligen att investera hållbart?

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Framgångsrika bolag skapar långsiktiga konkurrensfördelar genom att göra hållbarhetsarbetet till en central del av sin affärsstrategi.

Ylwa Häggström, fondförvaltare

Fokus på ESG-faktorer

Hållbarhet definieras ofta med förkortningen ESG där E (Environment) står för miljökriterier, S (Social) avser sociala kriterier och G (Governance) är bolagsstyrning.

Miljökriterier (E)

Inkluderar faktorer som resursförbrukning, koldioxidutsläpp och avfall samt påverkan på miljö och klimat. Varje företag påverkar och påverkas av miljön, men i varierande utsträckning beroende på bolag och bransch.

Sociala kriterier (S)

Adresserar relationer och kontaktytor som företag har med människor i samhällen där företaget bedriver sin verksamhet. Inkluderar även relationen med anställda och deras villkor samt mångfald och grundläggande mänskliga rättigheter.

Bolagsstyrning (G)

Innefattar interna styrsystem, rutiner och kontroller som ett företag implementerar för att fatta effektiva beslut, följa lagen och leva upp till förväntningarna hos externa intressenter. Varje företag är i behov av en välfungerande styrning.

Ett ansvarsfullt företag är ett företag som investerar sina resurser i aktiviteter som gynnar både aktieägarna såväl som andra grupper som är berörda av företagets verksamhet"

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker

ESG-faktorer som påverkar finansiell utveckling

I den analys som vi gör inför varje investering bedöms hur väl bolaget hanterar hållbarhetsfrågor med hänsyn till ESG-faktorer. Helhetsbedömningen av bolagets hållbarhetsarbete sammanfattas i en hållbarhetsanalys.

HållbarhetsanalysVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Viktoria om du vill veta mer om hur vi arbetar med integrerad hållbarhetsanalys i fondförvaltningen.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se