Diskretionär PortföljförvaltningHållbarhetsupplysningar

På Öhman Fonder vet vi att de framtida utmaningar vi står inför kommer att ställa nya krav på oss som förvaltare av våra kunders kapital. Genom vårt arbete med ansvarsfulla investeringar bidrar vi till ett mer långsiktigt investeringsklimat där hållbarhetsfaktorer som miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) inkluderas. 

Tre Strategier

Öhman arbetar med ansvarsfulla investeringar via tre strategier:

Väljer bort

Vi investerar inte i bolag som tjänar pengar på kontroversiell affärsverksamhet.

Väljer in

Vi investerar i bolag som är långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.

Påverkar

Vi är aktiva ägare och förespråkar att bolag har en ansvarsfull bolagsstyrning och god affärsetik. Vår påverkan sker genom att föra dialog med bolag och att närvara på bolagsstämmor. Dialogen med bolagen sker bäst tillsammans med andra investerare.

Legal information