Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Filip Boman, chef globala aktier

Öhman Global Growth är fonden för dig som vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen.

Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Öhman Global GrowthKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Megatrendernas acceleration spelade vår tematiska förvaltning i händerna

Att investera långsiktigt och i bolag som gynnas av strukturella trender – det är en strategi som genomsyrar vår framgångsrika aktieförvaltning. 2020 var året då en pandemi accelererade flera av de trender som vi länge investerat i eftersom trenderna kommer förändra samhället under lång tid.

Högtflygande tågplaner ger nya investeringsmöjligheter

Upplevelseindustrins återhämtning är ett av de teman som investeringsteamet bakom den av Privata Affärer prisbelönta globalfonden Öhman Global Growth arbetar med just nu.

Läs mer

Låt proffsen göra jobbet när du investerar globalt

Privata Affärer har utnämnt Öhman Global Growth till årets globalfond. Att förutse vad som kommer efter pandemin är förvaltarnas största diskussionsämne just nu.

Läs mer

E-handelsexplosion kan ge ny fastighetsboom

Försäljningen inom e-handeln har växt explosionsartat 2020 och allt pekar på att den trenden kommer att fortsätta. Inte minst drivet av stark efterfrågan på tillväxtmarknader.

Läs mer

Våra aktiefonder som investerar globalt