Privatperson eller företagare

Din målsättning styr placeringsinriktningen

För dig som saknar tid, kunskap eller intresse att ta hand om förvaltningen av dina medel erbjuder vi dig så kallad diskretionär kapitalförvaltning. Diskretionär kapitalförvaltning innebär att du överlåter förtroendet till oss att inom tydligt uppgjorda ramar förvalta dina medel.

Din värdeökning är vår drivkraft

Vi börjar med att tillsammans göra en grundlig analys av dina behov, önskemål och risktolerans. Risknivån i portföljen är ett viktigt inslag i diskussionerna och beslutet om detta måste fattas mot bakgrund av flera faktorer såsom tidshorisont, kapitalets tillgänglighet, riskbenägenhet och behov av löpande avkastning. Utifrån denna analys beslutas sedan om lämplig placeringsinriktning.

Vissa kunder vill ha en mycket försiktig placeringsstrategi, andra är mer riskbenägna. Här är det viktigt att finna en lämplig fördelning mellan aktier och räntebärande tillgångar samt mellan svenska och utländska tillgångar (tillgångsslagen). Studier visar att denna fördelning är avgörande för ditt kapitals framtida avkastning.

Vi tar betalt med ett årligt förvaltningsarvode, vilket utgörs av en procentuell andel av det kapital vi förvaltar. Alternativt tar vi ut en mindre fast avgift samt ett prestationsbaserat arvode som utgår från ditt avkastningskrav. Vår drivkraft är således att se till att sköta förvaltningen så bra att ditt kapital kontinuerligt ökar i värde, inte att göra många affärer.

Välkommen att höra av dig

Även om situationen kräver flera olika kompetenser så möts du av en ansvarig kontakt hos Öhman. För vi tror att du värdesätter en egen kontaktperson som lär känna dig och dina behov.

Bli uppringd

Skriv in ditt telefonnummer nedan så hör vi av oss inom en arbetsdag.

Kompetens nära dig som kund