Institutionell investerare

Er målsättning styr placeringsinriktningen

Diskretionär kapitalförvaltning innebär att ni som institutionell investerare ger Öhman mandat att genomföra placeringar av era medel inom vissa i förväg tydligt uppgjorda ramar. I de fall ni inte själva har en tydlig placeringspolicy så börjar vi med att tillsammans göra en grundlig analys av era behov, önskemål, risktolerans och speciella krav.

På rätt plats vid rätt tidpunkt

Risknivån i portföljen är ett viktigt inslag i diskussionerna och beslutet om detta måste fattas mot bakgrund av flera faktorer såsom placeringshorisont, kapitalets tillgänglighet, riskbenägenhet och behov av löpande avkastning. Utifrån denna analys beslutas sedan om lämplig placeringsinriktning.

Ett av de viktigaste besluten inom kapitalförvaltning är fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen bestäms utifrån uppdragsgivarens specifika situation. Uppdragsgivaren har i vissa fall interna placeringsregler som anger i vilka tillgångsslag och med vilken fördelning medlen får placeras – den strategiska tillgångsfördelningen.

Många uppdragsgivare väljer att ge oss mandat att enligt bästa förmåga agera inom angivna ramar. Detta kallar vi för taktisk allokering. Den taktiska allokeringen syftar till att maximera avkastningen i portföljen genom rätt positionering gentemot det tillgångsslag som i ett kort- till medellångt perspektiv genererar bäst avkastning.

Diskretionär förvaltning innebär vidare att ert kapital placeras i depå och förvaltas av Öhman i enlighet med överenskomna önskemål och placeringsinriktning. Placeringar kan ske i enskilda värdepapper, fonder eller en kombination av båda.

Välkommen att höra av dig

Även om situationen kräver flera olika kompetenser så möts du av en ansvarig kontaktperson hos Öhman. Vi tror att du värdesätter någon som lär känna dig och dina behov.

Bli uppringd

Skriv in ditt telefonnummer nedan så hör vi av oss inom en arbetsdag.

Kompetens nära dig som kund