HållbarhetsanalysAtt investera hållbart är centralt i vår fondförvaltning.

Våra hållbarhetsanalytiker identifierar och fokuserar på ESG-faktorer som påverkar bolags finansiella utveckling.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

NyheterAktuellt om hållbarhet

Här delar vi med oss om nyheter och insikter.

HållbarhetsanalytikerVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Victoria eller Fredric om du vill veta mer om hur vi arbetar med integrerad hållbarhetsanalys i fondförvaltningen.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker

Victoria Lidén

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 86
victoria.liden@ohman.se

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se