HållbarhetsanalysHur integreras hållbarhet i investeringsbesluten?

Vår hållbarhetsanalys bygger i grunden på fyra hörnstenar; identifiering, bedömning, beslut och bevakning. Analysen gör våra fondförvaltare medvetna om väsentliga ESG-risker som påverkar finansiell utveckling – positivt och negativt.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker

När ett bolag bedöms att ha en förhöjd ESG-risk diskuteras dessa vid regelbundna möten med förvaltarteamet.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker

Fyra tydliga hörnstenar i hållbarhetsanalysen

I den djuplodade analysen och bedömningen ingår bland annat en desktop-analys, dialog med bolagets ledning och nyckelpersoner samt platsbesök. Huvudansvaret för analysen har ESG-teamet som ger en rekommendation och sedan diskuterar med förvaltaren.

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Om vi bedömer att det är möjligt att påverka bolaget i en positiv riktning kan en påverkansdialog vara bästa strategin för att få bolaget att hantera risken och därmed realisera den finansiella uppsidan.

Fredric Nyström, chef hållbarhetsanalys och ägarstyrning

ESG-teametVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Victoria eller Fredric om du vill veta mer om hur vi arbetar med integrerad hållbarhetsanalys i fondförvaltningen.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker

Victoria Lidén

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 86
victoria.liden@ohman.se

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se