ESG-faktorer i fokusVad är en hållbar investering?

Att investera hållbart är centralt för vår förvaltning. Hållbara bolag skapar långsiktiga konkurrensfördelar genom att sätta arbetet med så kallade ESG-faktorer i fokus. Men vad innebär det egentligen att investera hållbart?

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Vi identifierar och fokuserar på ett begränsat antal faktorer som faktiskt kan komma att påverka det enskilda bolagets finansiella utveckling, så kallade materiella faktorer.

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Fokus på ESG-faktorer

Hållbarhet definieras ofta med förkortningen ESG där E (Environment) står för miljökriterier, S (Social) avser sociala kriterier och G (Governance) är bolagsstyrning.

Miljökriterier (E)

Inkluderar faktorer som resursförbrukning, koldioxidutsläpp och avfall samt påverkan på miljö och klimat. Varje företag påverkar och påverkas av miljön, men i varierande utsträckning beroende på bolag och bransch.

Sociala kriterier (S)

Adresserar relationer och kontaktytor som företag har med människor i samhällen där företaget bedriver sin verksamhet. Inkluderar även relationen med anställda och deras villkor samt mångfald och grundläggande mänskliga rättigheter.

Bolagsstyrning (G)

Innefattar interna styrsystem, rutiner och kontroller som ett företag implementerar för att fatta effektiva beslut, följa lagen och leva upp till förväntningarna hos externa intressenter. Varje företag är i behov av en välfungerande styrning.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker

Hållbara bolag skapar långsiktiga konkurrensfördelar genom att sätta arbetet med så kallade ESG-faktorer i fokus.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker

ESG-faktorer som påverkar finansiell utveckling

I den analys som vi gör inför varje investering bedöms hur väl bolaget hanterar hållbarhetsfrågor med hänsyn till ESG-faktorer. Helhetsbedömningen av bolagets hållbarhetsarbete sammanfattas i en hållbarhetsanalys.

ESG-teametVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Victoria eller Fredric om du vill veta mer om hur vi arbetar med integrerad hållbarhetsanalys i fondförvaltningen.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker

Victoria Lidén

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 86
victoria.liden@ohman.se

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se