Algoritmer, mörka pooler
och att mäta affärer

Den gamla klyschan ”spindeln i nätet” har sällan stämt in så bra som på Patrik Rundin och Daniel Dahlin. Tillsammans arbetar de på Öhmans Dealing Desk och är centrala kuggar i företagets dagliga verksamhetsmaskineri. Vi bad dem berätta mer om sin roll på Öhman och vad vi kan förvänta oss av anpassningen till nya regelverk.

När en förvaltare vill handla en aktie så inleds en process som utomstående sällan funderar över; själva köpet/försäljningen. Öhmans Dealing Desk är ett nav mellan förvaltning och settlement, något som kräver såväl fingertoppskänsla som människokännedom och teknisk kompetens.

Daniel Dahlin och Patrik Rundin har arbetat tillsammans i över tolv år och har med åren byggt upp en svårslagen kompetens.
Daniel Dahlin och Patrik Rundin har arbetat tillsammans i över tolv år och har med åren byggt upp en svårslagen kompetens.

– Vi utför förvaltningens affärer och genomför i stort sett alla köp och försäljningar av aktier, derivat och valutor. Det är en roll som inte återfinns inom alla förvaltarorganisationer och som innebär att all handel centraliseras till oss två. Det gör att förvaltarna kan fokusera helt på att förvalta sin portfölj, samtidigt som vi kan garantera alla Öhmans kunders lika behandling när det gäller köp och försäljning av aktier inom de olika portföljerna, säger Daniel Dahlin, trader på Öhmans Dealing Desk.

– Man kan säga att förvaltarna är både våra kollegor och kunder. Vi har en nära relation till varandra som arbetskamrater men ser dem samtidigt som våra kunder när vi hjälper dem att handla. Vårt fokus är att exekvera affärer för deras fonder så kostnadseffektivt som möjligt, vilket möjliggör att de i sin tur kan maximera avkastningen till fondandelsägarna, som är våra gemensamma kunder. När förvaltarna är nöjda med Dealing Desken har vi gjort ett bra arbete för fondandelsägarna, säger Patrik Rundin, trader på Öhmans Dealing Desk.

För Daniel och Patrik handlar en stor del av arbetet om att minimera den totala transaktionskostnaden. För att göra ett så bra jobb som möjligt är det viktigt att ha en bra och ofta personlig relation till förvaltarna för att snabbt kunna agera enligt deras förvaltarstil och förväntningar. Det är även viktigt att ha god kännedom om marknaden, handelsmönster, mäklare och handelsstrategier.

– Det är vanligt att våra förvaltare vill genomföra komplexa affärer som kan ha stor prispåverkan. Då hjälper vi dem att genomföra dem på sätt som maximerar kundens avkastning. Det handlar om att välja rätt handelsstrategi som passar för just den specifika affären, säger Daniel Dahlin.

Algoritmer och mätning av affärer

Patrik och Daniel har nu jobbat tillsammans i över tolv år och har med åren byggt upp en svårslagen kompetens. Resan tillsammans började på DNB där de bland annat hann med att vinna Worldwide Business Researchs Trade Tech Awards – ”Best Buy side Use of Advanced Trading Tools” 2007 och 2008. På Öhman har de sedan fortsatt vara i teknisk framkant.

– Vi var tidiga med att använda olika kanaler och algoritmer för ett genomföra och mäta våra affärer. Sedan har vi följt den digitala utvecklingen för att hela tiden hitta nya sofistikerade system och verktyg som skapar fördelar i vårt arbete. Det gör att vi idag är i teknisk framkant på vår marknad, säger Patrik Rundin.

Den tidiga anpassningen till nya tekniska möjligheter har även varit viktig i Öhmans övergripande arbete. Erfarenheten av olika handelssystem gör att Patrik och Daniel ofta tillfrågas vid inköp och utveckling. De fanns till exempel med som stöd i samband med att Öhman köpte in systemet Bloomberg, och vid utvecklingen av nya compliance-moduler som idag bidrar till en effektiv och säker handelsprocess.

– Idag finns det inga marginaler för felaffärer och dessa digitala automatiseringar hjälper oss att minimera risken för mänskliga felfaktorer, säger Daniel Dahlin.

Nya regelverks positiva påverkan på marknaden

Sedan 2007 har MiFID varit en hörnsten i EU:s reglering av finansmarknader. Sedan dess har ett flertal regelverk kommit med nya krav på bland annat produkter och rådgivning, i syfte att öka handelstransparensen och stärka skyddet av investerarnas intressen. För Patrik och Daniel är nya regelverk en välkommen utveckling av marknaden men samtidigt en stor förändring som kräver ett stort operativt arbete.

– De nya kraven innebär bland annat att användningen av mörka pooler och OTC-handeln minskar*. Det är väldigt positivt, för det ger oss en tydligare överblick av flödet och en ökad transparens, som i slutändan skapar säkrare, rättvisare och effektivare marknader för alla deltagare. Samtidigt ställs högre krav på oss att förstå och använda dessa system och processer, säger Daniel Dahlin.

* Mörka pooler = Privata handelsplatser där investerare, vanligtvis stora finansiella institut, kan göra affärer anonymt. OTC-handel (eng: over the counter trading) = Värdepappershandel som genomförs utanför reglerade erkända handelsplatser.