Senast tillsatta tjänster

Här följer en lista över de tjänster vi tillsatt nyligen:

  • Kreditanalytiker, ränte- och företagsobligationsteamet, Stockholm
  • Office Manager, Stockholm
  • Säljare, tredjeparts distribution, Stockholm
  • Group Controller, Stockholm
  • Säljare, private banking, Stockholm
  • Compliance Officer, Stockholm

Kontaktpersoner

Ulrika Håkansson

Human Resources

08 407 58 46
ulrika.hakansson@ohman.se