Öhman Luxembourg S.A.

Private banking-verksamheten som tidigare bedrivits i Öhman Luxembourg S.A. (f.d. Öhman Bank S.A.) i Luxemburg har vid årsskiftet 2020/2021 överlåtits till VP Bank (Luxembourg) S.A.

Merparten av Öhman Luxembourgs S.A.:s kundansvariga rådgivare och annan personal med kundkontakt har flyttat med till VP Bank (Luxembourg) S.A. Tidigare kunder i Öhman Luxembourg S.A. kommer att behålla sina kontaktpersoner från före överlåtelsen i enlighet med den information som skickats ut till berörda kunder under december 2020 och dessförinnan.

Kontakt

Philippe Nuss

Authorised Management, CFO

+352 26 73 73 32
philippe.nuss@ohman.lu

Pontus Barrné

Finanschef Öhmankoncernen

+46 8 407 58 14
pontus.barrne@ohman.se