Nyheter

Ingen tjurmarknad trots oxens år

Det kinesiska nyåret infaller i samband med nymåne under perioden 21 januari till 20 februari enligt den gregorianska kalendern. Nymåne är alltså den fas då månen i princip är osynlig,… Läs mer

Nyheter

Fondutdelning genomförd i våra fonder

Utdelning är genomförd i våra fonder med utdelande andelsklass. Nu när utdelningen är klar så är fondens andelskurs lägre, men antalet andelar på fondkontot fler. Utdelningen återinvesteras i nya andelar för… Läs mer

Nyheter

Ledig tjänst: Öhman Fonder söker en hållbarhetsanalytiker

Nu söker vi en hållbarhetsanalytiker till Öhman Fonder som vill vara med och driva utvecklingen med ansvarsfulla investeringar. Vi är övertygade om att det är människan som gör företaget och… Läs mer

Nyheter

Genomförd fondfusion: Nordnet Försiktig och Nordnet Hållbar Pension

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Nordnet Försiktig byts ut till fondandelar i Nordnet Hållbar Pension. När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond… Läs mer

Nyheter

Genomförd fondfusion: Nordnet Offensiv och Nordnet Hållbar Pension

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Nordnet Offensiv byts ut till fondandelar i Nordnet Hållbar Pension. När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond… Läs mer

Nyheter

Webbsändning: Ger små bolag större pengar?

Vad är fördelarna med globala småbolag och vilka investeringsteman har gynnats? Filip Boman som är chef för globala aktier och Ylwa Häggström som är ansvarig förvaltare av Öhman Global Småbolag… Läs mer

Nyheter

Ledig tjänst: Öhman Fonder söker en ränteförvaltare med inriktning på hållbarhet och gröna investeringar

Nu söker vi en ränteförvaltare till Öhman Fonders prisbelönade ränte- och kreditförvaltning.  Vi är övertygade om att det är människan som gör företaget och inte tvärtom. Våra medarbetare drivs av… Läs mer

Nyheter

Genomförd fondfusion: Öhman Obligationsfond och Öhman Obligationsfond SEK

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Obligationsfond byts ut till fondandelar i Öhman Obligationsfond SEK. När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond… Läs mer

Nyheter

Genomförd fondfusion: Nordnet Räntefond Sverige och Öhman Obligationsfond SEK

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Nordnet Räntefond Sverige byts ut till fondandelar i Öhman Obligationsfond SEK. När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan… Läs mer

Koncernen, Nyheter

Öhmankoncernens årsredovisning 2020

Efter ett i pandemins spår känslomässigt omvälvande år – och dessutom ett turbulent år på världens finansiella marknader – levererar Öhmankoncernen ett rekordresultat genom att stora värden synliggörs via Nordnet… Läs mer