Öhman första nordiska kapitalförvaltare i Green Bond Principles

29 augusti, 2016 • Pressmeddelanden

Kapitalförvaltaren Öhman är först ut bland nordiska investerare att bli medlem i Green Bond Principles. Green Bonds – eller gröna obligationer blir en allt vanligare investeringsform där kapitalet är öronmärkt till investeringar som förbättrar klimatet och miljön.

Öhman erbjöd före sommaren sina kunder en tjänst för att kunna klimatkompensera för sina finansiella placeringar – Öhman klimatneutral. Öhman fortsätter nu arbetet med att ge sina kunder fler möjligheter att välja klimatsmarta placeringsalternativ.

Bara för några dagar sedan blev Öhman som första nordiska investerare medlem i Green Bond Principles.

-Arbetet för ett bättre klimat går bland annat genom ansvarsfulla investeringar. Genom medlemskapet kan vi vara med och utveckla gröna obligationer så de blir ännu bättre för investerarna, säger Ulrika Lindén, fondförvaltare på Öhman

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till speciellt miljöinriktade investeringsprojekt. Det är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och uppmuntra investerare att placera i gröna och hållbara projekt.

– För att vi ska kunna påverka och förbättra klimatet finns ett akut behov av investeringar i ny teknik.  Gröna obligationer är en del av lösningen då de bidrar till att skapa kapital till klimatvänliga lösningar, säger Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman.

Pressbilder:

Ulrika Lindén, fondförvaltare Öhman

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar Öhman

Kontaktpersoner

Ulrika Lindén

Ränteförvaltare och hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 58 54
ulrika.linden@ohman.se


Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se