Öhman sätter press på fiskenäringen

5 juli, 2016 • Marknadskommentarer

Hållbar matproduktion utgör en av vår tids största utmaningar. I takt med att världens befolkning ökar i antal, ökar också behovet av livsmedel.

Dagens hälsomedvetna konsumenter letar efter alternativ till kött. Detta har fått fiskerinäringen att växa explosionsartat och placerat branschen i centrum för samtidens hållbarhetsutmaningar. Vi på Öhman ser detta som en möjlighet att påverka en bransch i rätt riktning samtidigt som vi gör en bra investering.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se