Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet

25 oktober, 2016 • Pressmeddelanden

Öhmangruppen (1) och Nordic Capital Fund VIII (2) genom NNB Intressenter AB (3) (”NNB Intressenter”), offentliggör härmed ett kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) (”Nordnet” eller ”Bolaget”) att förvärva samtliga aktier i Nordnet (”Erbjudandet”). Aktierna i Nordnet är noterade på Nasdaq Stockholm, segmentet Mid Cap.

För att läsa det fullständiga pressmeddelandet, se www.nnbintressenter.com

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

Kontaktpersoner

Tom Dinkelspiel

Ordförande

+46 8 407 58 11
tom.dinkelspiel@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se