Öhmans aktiefonder får hållbarhetsbetyg

25 april, 2016 • Pressmeddelanden

jordglobar-esg-hallbara-fonderNu blir det möjligt för Öhmans kunder att få betyg på hur hållbara en aktiefonds investeringar är.  Aktiefondernas hållbarhet mäts efter bland annat miljöhänsyn, behandling av anställda och jämställdhet i styrelsen.

Öhman var tidigt ute med ställa krav på de företag som våra fonder investerar i. Det har till exempel handlat om att undvika investeringar i vapen, alkohol och tobak men också att sätta press på företagen att agera mer hållbart.

– Av erfarenhet vet vi att våra kunder vill veta vad fonderna innehåller. Öhman vill underlätta för kunderna i sitt investeringsval. Därför tycker vi att det är positivt att våra kunder får ett hållbarhetsbetyg på de aktiefonder de vill investera i, säger Fredric Nyström, chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman.

Hållbarhetsbetyget har tagits fram av den globala aktören Morningstar som samarbetar med analysföretaget Sustainalytics. Cirka 4500 bolag ingår i granskningen. För att en fond ska bli bedömd måste hälften av fondportföljens värde gå att betygsätta.

– Öhman har i dag 26 aktiefonder som har blivit betygsatta och som har tilldelats snittbetyget 3,5 jordglober. Vi kan stolt konstatera att vi har fyra fonder med toppbetyg – fem glober – och sju fonder med fyra glober. Vi redovisar samtliga fonders hållbarhetsbetyg på vår hemsida, säger Fredric Nyström.

Morningstar Sustainability Rating mäter hur väl företagen som en aktiefond har investerat i hanterar frågor om miljö, socialt ansvarstagande samt bolagsstyrningsfrågor och hur hållbarhetsriskerna hanteras i verksamheten. Graderingen består av jordglober där en glob är lägsta betyg och fem glober är högsta betyg.

Hållbarhetsbetyget ger en ögonblicksbild av fonden. Det finns ingen koppling till historiskt innehav. Nya beräkningar görs en gång i månaden.

För ytterligare information kontakta

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar, 072 526 65 52, fredric.nystrom@ohman.se

Camilla Lundquist, presskontakt, 070 972 50 62, camilla.lundquist@ohman.se

Pressbilder

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar Öhman

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se