Tur jag inte är meteorolog…

7 juni, 2017 • Marknadskommentarer

I min senaste marknadskommentar i början av mars, skrev jag ”det är vår i luften”. Det var för väl att jag syftade på aktiemarknaden och inte försökte spå det svenska vädret. För medan vårvädret verkligen inte överraskade positivt, så var vindarna på aktiemarknaden betydligt angenämare.

Maj blev överlag ännu en bra månad för aktiemarknaden. Världsmarknadsindex (MSCI World) steg med två procent – starkast var utvecklingen i Asien medan den amerikanska marknaden, om än positiv, var svagast av de stora världsmarknaderna. Även i Europa och Norden fortsatte kurvan i positiv riktning under månaden.

Ett kärt återseende

I mars pratade vi om den seglivade avsaknaden av vinsttillväxt som ett tänkbart bekymmer för aktiemarknaden – med tanke på de värderingsnivåer som nåtts på många håll. Ur det perspektivet blev kvartalsrapporterna för det första kvartalet 2017 ett mycket välkommet trendbrott.

I Europa blev rapportperioden ett stort glädjeämne. Vinsterna överträffade förväntningarna i en omfattning som inte setts på sju (svåra) år, och befäste därmed de förhoppningar som ledande indikatorer under våren givit upphov till. Vill man dra på sig hängslen och livrem så påpekar man att det fanns en positiv ”påsk-effekt” under kvartalet, och att det finns risk att detta slår tillbaka under andra kvartalet. (Fenomenet uppstår när påsken förflyttar sig mellan kvartalen från ett år till ett annat, vilket ger upphov till olika antal arbetsdagar under samma period). Trots detta ser vi ändå att det finns anledning att vara optimistisk – rapportsäsongen var stark, vinster och försäljning överträffade förväntningarna på bred front vilket förstärker uppfattningen om att den europeiska vinstcykeln är på väg att vända efter en rad motiga år.

Även i USA var det en bra rapportsäsong, något som vi emellertid blivit lite mer bortskämda med de senaste åren. Enligt en sammanställning av UBS så överträffade hela 70 procent av bolagen i S&P 500 vinstförväntningarna under kvartalet, vilket sannolikt var en bidragande faktor till att indexet lyfte till nya rekordnivåer i slutet av månaden.

Avslutningsvis har vi Asien. Även där kunde vi glädjas åt stabila delårsrapporter med en bredd av överträffade förväntningar gällande såväl vinster som försäljningssiffror. Särskilt utanför Japan växer nu den asiatiska försäljningen starkt på många marknader, vilket tyder på god ekonomisk aktivitet. Det är även intressant att notera att vinstestimaten för 2017 – som föll stadigt under andra halvan av 2016 och började vända uppåt i januari 2017 – nu nyligen klättrat tillbaka över de nivåer som de var på för ett år sedan. Även på den japanska marknaden var rapportsäsongen solid, med goda resultat överlag. Optimismen spirar!

 Gungor och (finanspolitiska) karuseller

Något av det vi tagit igen på gungorna under våren (den nyvunna bredden i vinsttillväxten), har dock gått förlorat i den finanspolitiska karusellen – åtminstone den amerikanska.

Överlag har politiska frågor haft en förhållandevis neutral effekt på aktiemarknaden under månaden. Marknadseuforin var hög när Emmanuel Macron tydligt stärkte sina odds i den första valomgången i slutet av april, med påföljden att den faktiska valsegern i början av maj fick marknaden att backa något. Som engelsmännen säger; ”Buy on rumors, sell on facts…”. Några verkliga fakta när det gäller USA och President Trumps finanspolitiska löften har vi dock ännu inte sett. Svårigheterna för den nye amerikanske presidenten att få igenom sina idéer har varit större än vad marknaden initialt bedömde, och sakta ökar osäkerheten kring såväl när som om det över huvud taget blir några satsningar på exempelvis infrastruktur. Detta ger en viss motvind för bolag i industrisektorn som, trots i många fall anmärkningsvärda kvartalsrapporter, inte lyft vidare på börsen. Samtidigt förefaller ränteuppgången ha kommit av sig något, vilket tyngt finanssektorn men också hjälpt exempelvis teknologiaktier till nya höjder.

På övriga håll verkar marknaden inte heller oroas särskilt mycket av förestående politiska hållpunkter; som valet i Storbritannien denna vecka, franska parlamentsvalet senare i juni eller valet i Tyskland i höst.

(Don’t?) Sell in May, and go away

Den anglosaxiska världen har berikat oss med många lustiga uttryck med varierande applicerbarhet på verkligheten. Rent historiskt har september och oktober varit svagare månader än juni och juli. Men ett visst säsongsmönster av lugnare utveckling finns i juni och augusti visar studier som gjorts i USA sedan mitten av 1940-talet.

När vi nu ser på förutsättningarna för aktiemarknaden de kommande månaderna, är det en balansgång mellan underliggande starka ekonomiska fundament och en historiskt hög värdering. Låga räntor fortsätter också att ge stöd. Med bakgrund av denna, aningen neutrala, lägesbeskrivning skiftar vi nu visst fokus mot högkvalitativa aktier som omotiverat ”halkat efter”, och där värderingen i relativa termer blivit mer attraktiv. I gengäld minskar vi exponeringen något mot bolag där momentum varit som starkast.

Kontaktpersoner

Ylwa Häggström

Förvaltare globala aktier

ylwa.haggstrom@ohman.se