Ett investeringstema i ropet – elbilsindustrin hetare än någonsin

23 november, 2017 • Marknadskommentarer

Optimismen kring miljövänliga elbilar har tagit världen med storm och elbilsindustrin är hetare än någonsin, inte minst ur investeringssynpunkt. Medan utvecklingen av batteridrivna bilar har gått framåt under flera års tid har intresset i aktiemarknaden för hela värdekedjan närmast exploderat det senaste halvåret. För den som investerar tematiskt* finns många intressanta spår att följa när elektrifieringen av världens bilparker ger ringar på vattnet för en mängd industrier.

I det globala aktieteamet har vi jobbat med elbilar som investeringstema under en längre tid. De senaste månaderna har vi noterat dels en stark kursutveckling för merparten av våra investeringar på temat, och dels ett kraftigt ökat intresse från analytiker för hela värdekedjan.

Teamet består av Ylwa Häggström, Johan Nilke, Fredric Nyström,  Filip Bohman och Pär Lövfing.

Portföljbolag som Panasonic (som samarbetar med Tesla på batterisidan), Samsung SDI (koreansk batteritillverkare) och W-Scope (japansk underleverantör till batteritillverkare) har ökat med omkring 40 procent vardera sedan april. Ett annat exempel är japanska kemibolaget Tanaka Chemical (som vi dessvärre inte äger) som stigit nära 250 procent under dryga halvåret samtidigt som omsättningen i aktien mångdubblats.

Samtidigt som aktiekurserna skjutit i höjden för mängder av bolag med exponering mot elbilsindustrin, har vi även sett en explosionsartad ökning av analyser av värdekedjan. En internationell banks analysavdelning gick till och med så långt att de köpte in en ny elbil enbart för att plocka isär den i sina beståndsdelar. Syftet var att bedöma konsekvenserna för olika industrier, vilket bland annat fick till följd att banken kraftigt ökade sina prognoser på tillväxten i elbilsmarknaden framöver.

Kina drar i bromsen för bensin- och dieselbilar

EN viktig katalysator för det ökade intresset var när den kinesiska regeringen i mitten av september gick ut med en plan att begränsa produktion och försäljning av fossildrivna fordon från år 2019 – till förmån för renare alternativ. För de bilproducenter som väljer att lägga om sina strategier väntar gynnsamma subventioner, medan resten kan förvänta sig omfattande böter, enligt uttalanden från Kinas regering som vill ha fem miljoner elbilar på landets vägar till år 2020. Därmed ställer sig världens största bilmarknad i samma led som exempelvis Indien, Frankrike, Storbritannien och Norge som sedan tidigare planerar för en fossilfri biltrafik.

Den kinesiska regeringens uttalande var givetvis välkomna nyheter för alla aktörer på elbilsmarknaden. För oss på Öhman har det ökade intresset för temat bidragit positivt till avkastningen i våra fonder. Utvecklingen har också fått flera av de största bilproducenterna att agera. Förutom lokala kinesiska tillverkare, som hittills dominerat den inhemska elbilsproduktionen, planerar nu biljättar som Ford och Volkswagen att utveckla renodlade elbilar i landet. Det numera Volvo berättade också nyligen att man från och med 2019 enbart kommer att producera bilar som även innehåller en elmotor.

Ska man vara orolig för en bubbla?

Vi som länge sett potential i dessa industrier är naturligtvis glada över den positiva utvecklingen. Men det gäller samtidigt att inte skena iväg till den grad att man hamnar i en investeringsbubbla. Många värderingar ser höga ut, särskilt om man tittar på bolagens intjäningspotential de närmaste åren. Samtidigt kan en hög värdering vara befogad i de fall där tillväxtutsikterna i ett längre perspektiv infrias. Många frågetecken kvarstår också kring vilka som blir de slutliga vinnarna på elektrifieringen av bilmarknaden. Som alltid, när stora förändringar står för dörren, får man räkna med att några aktörer ”kör i diket”. För värdekedjan som helhet tror vi inte att vi befinner oss i en bubbla, men det krävs vaksamhet för att undvika fallgropar och en ödmjukhet för att den teknologiska utvecklingen snabbt kan ta ny riktning.

Närmast återstår att se om kinesiska konsumenter kommer att hugga på det ökande utbudet av eldrivna bilar och plug-in-hybrider i samma takt som den kinesiska regeringen planerar för. Och om världen är redo för att på förhållandevis kort sikt lägga om den globala fordonsflottan – en utveckling som många hoppas på, även vi på Öhman.

* Tematiska investeringar är investeringar som följer långsiktiga samhällstrender med betydande ekonomiska effekter på företag och sektorer. Genom att identifiera dessa trender strävar man efter att investera i företag som förväntas dra ekonomisk nytta av utvecklingen. Med detta som utgångspunkt spelar företagens geografiska hemvist eller sektortillhörighet mindre roll för investeringsbeslutet.

Marknadskommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och det har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken brevet eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål utan. All sådan användning ansvarar mottagaren själv för. Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. Fluktuationer i växelkurser kan få investeringar och deras avkastning att öka och minska i värde. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktpersoner

Ylwa Häggström

Fondförvaltare, Öhman Fonder

ylwa.haggstrom@ohman.se