En ljummen sommarmånad med USA i fokus

4 augusti, 2017 • Marknadskommentarer

Sommaren är äntligen här även vädermässigt. Ja, iallafall i Stockholm under de dagar som detta skrivs i slutet av juli månad. Väderprognosmakarna verkar ha haft en extra svår sommar med högtryck och lågtryck som uppstår och försvinner snabbare än väderkartorna hinner ritas om. Tänk att det ska vara så svårt att spå väder, när det är så lätt att se var aktiemarknaden är på väg…

Juli månad inleds i USA traditionsenligt med fyrverkerier på nationaldagen och fortsätter sedan i samma stil med ett bombardemang av kvartalsrapporter. Så även om vi som fortfarande arbetar inte fullt ut får njuta av sol, glass och bad är juli ändå en månad då vi aktieförvaltare kan gotta oss framför skärmarna. En myriad med siffror som bekräftar eller förkastar investeringsidéer och ger oss nya trender, glädje och besvikelser. En av utmaningarna består i att lyckas identifiera om det är något i rapporterna som verkligen kommer att påverka bolagen på längre sikt. Det är ju trots allt bara resultaten för tre månaders affärsverksamhet som redovisas.

Efter att hälften av bolagen har rapporterat ser det ut som att det varit ett kvartal där en majoritet av de amerikanska bolagen överträffar förväntningarna men där bolagens guidning för resten av året ser lite svagare ut. Finansbolagen är de bolag som överraskat mest positivt så här långt, till exempel uppvisade jätten Citigroup överraskande stor intjäning på sin investment bankingverksamhet. På den negativa sidan har vi sett några stora teknologibolag. Amazon hade ett jobbigt kvartal med 40 procent lägre vinst främst grundat i stora investeringar och tunna marginaler.

Hälsovårdssektorn i USA

Från min horisont som förvaltare med fokus på hälsovårdssektorn är USA ständigt i centrum på grund av dess marknads enorma betydelse för bolagens intjäning. Under sommaren har den amerikanska hälsovårdsdebatten varit som svenskt midsommarväder med tvära kast fram och tillbaka och nya utspel och lagförslag varje vecka. Förslag som nu slutligen ser ut att stupa i Senaten. I höst vänder vi intresset mot Trumps utlovade skattereform med sänkt bolagsskatt som huvudnummer. Det går såklart inte helt att bortse från att politiken har stor inverkan på hälsovårdsbolagen i USA, men jag bedömer ändå att det kan ha en stor fördel i förvaltningen i att försöka se genom detta stora brus av information. Som det stora bioteknikbolaget Gileads VD sa tidigare i år: ”Under de 20 år jag varit VD har det alltid varit en stor grad av osäkerhet runt vilken politik man kommer föra i Washington. Move along, nothing to see here”.

Istället riktar vi blickarna mot bolagens kärnverksamhet och fundamentalt sett ser både bioteknikbolag och läkemedelsbolag starka ut just nu med många lovande läkemedel och lyckade forskningsresultat. Tyvärr är AstraZeneca ett bistert undantag då deras stora cancerstudier som presenterades i slutet av juli misslyckades. Vi genomgår just nu en liten revolution inom cancervård där man tar hjälp av kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancerceller. Tidigare i juli presenterade bioteknikbolaget Vertex ett sensationellt bra resultat för en medicin mot cystisk fibros. Det rapporteras om patienter som tidigare knappt kunde gå men efter behandling med denna medicin springer maraton. Ett annat område som seglat upp som ett av de hetaste på marknaden är behandlingar mot leverförfettning (icke-alkoholrelaterad), som ökar epidemiskt i takt med befolkningens ökade fetma.

Hälsovårdssektorn är attraktivt värderad generellt, och framförallt gäller detta bioteknik, läkemedel och sjukhus. Inom medicinsk teknik är värderingarna tvärtom ganska höga just nu och detta har också visat sig i kvartalsrapporteringen där bolag som rapporterat bara marginellt sämre eller som förväntat har blivit hårt straffade av marknaden. Sammantaget är det en undervärderad sektor som lider av negativt sentiment och positionering hos investerare men med ett begynnande momentum. Vi överviktar hälsovård och då främst bioteknik och läkemedel i Öhmans globala aktiefonder.

Hur mår Europa?

Den amerikanska dollarförsvagningen som pågått under hela året fortsatte under juli månad och många europeiska bolag har fått det tuffare med export-möjligheterna. Detta har märkts inte minst på den svenska marknaden som var den sämsta av alla de större börserna under juli räknat i lokal valuta. Många av de svenska stora företagen har rapporterat klart under förväntningar och till exempel Ericsson föll kraftigt med 15 procent under månaden. Visserligen har de europeiska bolagen i stor utsträckning lyckats slå förväntningarna under rapportperioden (framförallt bolag inom energi, telekom och finans) men samtidigt har vi sett nedjusterade vinstestimat för helåret till följd av eurostyrkan.

Den europeiska konjunkturförbättringen ser ut att ha kommit av sig något eller kommer iallafall inte fortsätta i samma takt. Inköpschefernas index över orderingång är fortfarande på en hög nivå men ökningstakten avtog i juni. Vi bedömer att ekonomins positiva momentum kommer fortsätta att bromsa in då flera stödjande faktorer som en svag euro och centralbankernas extremt lätta penningpolitik ser ut att försvinna.

Men räntorna då?

I slutet av juni såg vi en hastig uppgång av långa räntor i både USA och Europa, men uppgången kom av sig i juli. Stigande räntor kan snabbt kasta om spelplanen för aktiemarknaden där belånade bolag får svårare att refinansiera sig medan banker stärker sitt finansnetto. Jag passade därför på att fråga vår ränteförvaltare Erik Nilsson om hur han bedömer att räntorna kommer röra sig framöver: Långräntor har i USA stått stilla i juli, men i Tyskland har de fortsatt att stiga med cirka 10 punkter vilket beror till största del av att makroekonomisk statistik visat på styrka, i synnerhet i Tyskland men även i Sverige. Inflationen i Tyskland blev 1,7 procent mot förväntat 1,5 procent i årstakt, vilket stödjer bilden som Mario Draghi förmedlade förra månaden att förutsättningarna nu är goda för att inflationen skall ta fart och att det som nu håller tillbaka inflationen är mest temporära effekter. Vi vill dock ha mer bekräftelse på att den låga arbetslösheten och starka konjunkturen leder till högre löner innan vi vågar dra upp våra inflationsprognoser. Än så länge ser vi inga sådana tecken i varken Sverige, Europa eller USA.

Med önskan om en trevlig fortsättning på sommaren!

Pär Löving, förvaltare globala aktier med speciellt fokus på hälsovårdsaktier

Kontaktpersoner

Pär Löfving

Förvaltare globala akiter

par.lofving@ohman.se