Genomförd fondfusion: Öhman Utlandsfond och Öhman Global Hållbar har absorberats av Öhman Global Sustainable Brands

18 maj, 2017 • Nyheter

Öhman Utlandsfond och Öhman Global Hållbar har
fusionerades med Öhman Global Sustainable Brands.

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Utlandsfond och Öhman Global Hållbar byts ut till  fondandelar i Öhman Global Sustainable Brands.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond kommer du få andelar i den nya fonden. Värdet av andelarna motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen.

Efter genomförd fondfusion byter Öhman Global Sustainable Brands namn till Öhman Global Hållbar.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se