Glad sommar!

11 juli, 2017 • Nyheter

Glad sommar önskar vi på Öhman!

Medarbetare vid kontoret i Stockholm på terrassen.

Vi rivstartar hösten med en #öhmanlunch onsdagen den 30 augusti. Temat är tillgångsallokering: Valet av tillgångsslag står för 94 procent av en värdepappersportföljs avkastning*. Hur man väljer att fördela kapitalet mellan olika tillgångsslag är därmed den viktigaste faktorn vid kapitalförvaltning.

*Källa: Study of 91 large pension plans over 10 years period. Gary P. Brinson, L. Randolph hood and Gilbert L. Beebower, “Determinants of Portfolio Performance”, Financial Analysts Journal, July – August 1986.