Nya höjder för Öhman Global Hållbar – fonden tilldelas fem stjärnor av Morningstar

11 september, 2017 • Nyheter

Öhmans globala aktiefond, Öhman Global Hållbar, tilldelas det högsta betyget fem stjärnor av fondanalysföretaget Morningstar. Samtidigt seglar fonden upp på en topp 10-placering mätt över tio år, med en avkastning som hör till de tio procent bästa inom sin fondkategori.

– Vi är förstås stolta över att återigen tillhöra de fonder på marknaden som gett högst avkastning över en tioårsperiod. Den femte stjärnan blir ett slags kvitto på att vårt aktiva och långsiktiga arbete har resulterat i god avkastning, och att vi som förhållandevis mindre aktör på marknaden har ett team som tillhör de skarpaste i branschen, säger Filip Boman, ansvarig förvaltare av Öhman Global Hållbar.

Ylwa Häggström, Johan Nilke, Fredric Nyström, Filip Boman och Pär Lövfing.

Fonden hör till de tio procent bästa inom sin kategori och tilldelas därför en femte stjärna av fondanalysföretaget. Utvecklingen gör även att fonden placerar sig bland de tio bästa fonderna i kategorin under perioden. Ingen av de övriga nio är en svensk aktör. Förvaltarna själva tror att en stor del av framgångarna är ett resultat av en tydlig struktur i hur teamet förvaltar.

– Vi har en investeringsfilosofi där vi arbetar aktivt utan att stirra oss blinda på index och har en tydlig långsiktighet i våra investeringsbeslut. Med det som utgångspunkt har vi ett lite annorlunda startläge där vi jobbar brett med ett antal investeringsteman som grund för vår förvaltning, där vi följer större samhällstrender som kan komma att påverka marknaden. Det tror jag är en unik styrka som vi har för att kunna hitta de stora vinnarna på börsen, säger Johan Nilke, förvaltare i fonden.

– Vi har även en stor fördel i att vi som fondbolag är lagom stort för att kunna agera snabbt, medan vissa andra aktörer ibland kan ha sin storlek som hinder för att flytta runt pengar inom tematiska sektorer, säger Pär Löfving, förvaltare i fonden.

Tidigare i år tilldelades Öhman utmärkelsen Årets hållbara aktör av Söderberg & Partners, och teamet bakom fonden är övertygade om att bolagets övergripande fokus på hållbarhet har en viktig del i att man nu tilldelats en femte stjärna.

– Att vi nu återigen är femstjärniga visar att vårt fokus på att hitta hållbara bolag bidragit till positiva siffror på lång sikt. Sedan en längre tid tillbaka har vi på Öhman hållbarhetsfrågor integrerade i förvaltningen, något som har bidragit till en hög kompetensnivå inom området som få andra fondförvaltare kan mäta sig med. Det är ett arbetssätt som sitter djupt i hela bolaget och något som vi är övertygade om kommer fortsätta ge god avkastning framöver, säger Ylwa Häggström, förvaltare i fonden.

Teamet bakom fonden Öhman Global Hållbar:

  • Filip Boman: Huvudansvar för fonden och investeringar inom konsumentsektorer och finanssektorn.
  • Ylwa Häggström: Ansvarig för investeringar inom industrisektorer och basindustrier.
  • Johan Nilke: Ansvarig för investeringar inom teknik, media, och telekom.
  • Pär Löfving: Ansvarig för investeringar inom medtech, läkemedel och bioteknik.
  • Fredric Nyström: Chef Ansvarsfulla investeringar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.