Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Öhman deltar i Climate Action 100+

12 december, 2017 • Nyheter

På två årsdagen av Parisavtalet den 12 december har Frankrikes president Emmanuel Macron, Världsbankens president Jim Yong Kim, och FN:s generalsekreterare António Guterres samlat hundratals representanter från politiken, näringslivet, organisationer och investerare för att diskutera nya åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna, framför allt finansieringen av en omställning – One Planet Summit.

Det har nu gått två år sedan Parisavtalet klubbades igenom och vi kan dessvärre konstatera att utvecklingen hittills inte gått tillräckligt snabbt. Trots att världens länder kommit överens om att begränsa de klimatpåverkande utsläppen så visar den senaste upplagan av FN:s miljöutsläppsrapport på oroväckande prognoser. Med dagens åtagandegrad kommer koldioxidutsläppen vara så mycket som 19 miljarder ton högre än vad som behövs för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.

Öhman är på plats i Paris och kommer att delta vid flera seminarier under veckan. En av de viktigaste händelserna för vår del är lanseringen av Climate Action 100+, ett nytt investerarinitiativ som under de kommande fem åren ska bedriva dialog med de 100 bolag globalt som släpper ut störst mängd växthusgaser. Totalt kommer fler än 200 investerare att samarbeta kring ett förvaltat kapital på mer än 20 biljoner USD. Målsättningen är att genom diskussioner påverka dessa företag till att minska sina utsläpp av växthusgaser, förbättra informationen gentemot investerare samt skapa en styrningsram som tydligt understryker deras ansvar.

I samband med klimatveckan i Paris publicerar Öhman sin tredje Montreal Pledge-rapport. Rapporten sammanfattar vad vi har åstadkommit under de tre år som vi systematiskt har arbetat med klimatfrågan. Vi gör även en kort blick framåt och presenterar hur vi kommer att jobba under de kommande åren.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se