Öhman expanderar och köper fond av Gustavia

18 maj, 2017 • Pressmeddelanden

Kapitalförvaltaren Öhman har vuxit kraftigt de senaste åren. Senast tog Öhman över DNB:s fond- och kapitalförvaltningsverksamhet  i Sverige och fördubblade det förvaltade kapitalet. Nu tar Öhman över Gustavias Sverigefond med cirka 500 miljoner kronor i förvaltat kapital  Öhmankoncernen vill utmana storbanker och försäkringsbolag och är redo för fler affärer det närmaste året.

Öhmankoncernen med 81 miljarder kronor i förvaltat kapital och med 101 medarbetare har vuxit de senaste åren –  både organiskt och genom förvärv – och vill fortsätta växa.

Därför köper Öhman nu Gustavias Sverigefond med ett förvaltat kapital på cirka 500 miljoner kronor av Gustavia Kapitalförvaltning. Öhman tar över förvaltningen av fondens innehav som består av stora och medelstora svenska bolag.

– Öhman vill delta i den konsolideringsfas som just nu kännetecknar fondbranschen. Köpet av Gustavias fond är ett steg på vägen. Att växa är en förutsättning eftersom det innebär kostnadsfördelar. Vi kan då erbjuda våra kunder ännu bättre service, säger Johan Malm, vd och koncernchef Öhman.

– Främst tittar vi på kapitalförvaltare i Sverige, men även övriga Norden är intressant. Med våra tidigare förvärv har vi tillräcklig kritisk massa för att utmana storbanker och stora försäkringsbolag. Vi är beredda att jobba hårt för att ta marknadsandelar från dem, säger Johan Malm.

Öhman får genom övertagandet flera nya fondkunder från olika handelsplattformar, de som sparar i pensionssystemet och som direktkunder.

– Vi välkomnar våra nya fondkunder och hoppas givetvis att de ska stanna som kunder hos oss. Vi tänker fortsätta arbeta hårt för att ge våra kunder den bästa tänkbara avkastningen. Vi på Öhman ser långsiktighet som ett avgörande inslag i både våra kundrelationer och i vår förvaltning, säger Johan Malm.

Affären ska godkännas av Finansinspektionen, vilket beräknas bli klart under hösten. Tillträde sker om sex månader.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Johan Malm, koncernchef Öhman, telefon 070-872 50 41, johan.malm@ohman.se

Camilla Lundquist, presskontakt Öhman, telefon 070-972 50 62, camilla.lundquist@ohman.se

Pressbilder

Johan Malm, koncernchef Öhman