Bolagsfusion i Öhman-koncernen

21 december, 2017 • Nyheter

Öhman Fonder tar över verksamheten i Öhman Wealth Management

Öhman Fonder tar över verksamheten i Öhman Wealth Management vid årsskiftet. Verksamheten kommer att fortsätta som tidigare med skillnaden att den ska drivas från ett bolag.  Den verksamhet som Öhman-koncernen idag av regelmässiga skäl bedriver i två systerbolag kan nu bedrivas i ett och samma bolag. Det är en ren regelverks- och organisationsfråga.

I syfte att effektivisera och förenkla verksamheten genomför vi en fusion mellan koncernbolagen E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”) och E. Öhman J:or Wealth Management AB (”Öhman Wealth Management”). Fusionen är planerad att genomföras den 2 januari 2018. Som en följd av fusionen kommer Öhman Wealth Management att uppgå i Öhman Fonder och samtliga Öhman Wealth Management:s rättigheter och skyldigheter enligt avtalet mellan kund och Öhman Wealth Management tas över av Öhman Fonder.

För dig som kund innebär fusionen i praktiken inga större förändringar. Du blir kund hos Öhman Fonder som erbjuder samma service och information som du tidigare erhållit från Öhman Wealth Management. Du behåller din kontaktperson och villkoren för Öhman Fonders tillhandahållande av tjänster till dig kommer att vara oförändrade.

Öhman-koncernens huvudverksamhet bedrivs efter årsskiftet i bolagen; E. Öhman J:or AB, E. Öhman J:or Fonder AB och Öhman Bank S.A.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se