Genomförd fondfusion mellan Öhman Penningmarknadsfond SEK och Öhman Penningmarknadsfond

17 maj, 2017 • Nyheter

Öhman Penningmarknadsfond SEK har fusionerades med Öhman Penningmarknadsfond.

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Penningmarknadsfond SEK byts ut till fondandelar i Öhman Penningmarknadsfond.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond kommer du få andelar i den nya fonden. Värdet av andelarna motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se