Öhmanlunch med terrorism i fokus

4 december, 2017 • Nyheter

Fredagen den första december bjöd på en välbesökt Öhmanlunch när terrorforskaren Hans Brun berättade om terrorism och så kallade asymmetriska konflikter. Vi minns nog alla var vi befann oss när vi nåddes av nyheten om terrordådet i Stockholm, inledde Hans Brun, till vardags forskare vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Vimmelbilder från Öhman-lunchen på IVA Konferenscenter i Stockholm.
Vimmelbilder från Öhman-lunchen på IVA Konferenscenter i Stockholm.

Lastbilsattacken i Stockholm var det första dödliga terrordådet i Sverige i modern tid, ett dåd som fick stor psykologisk påverkan på det svenska samhället. Dådet var även en del av en lång världshistoria av gärningar med målet att påverka politiskt genom våld. Gärningar som har som mål att skapa instabilitet i samhällen och provocera fram reaktioner från makthavare.

Revolutionärer och ensamvargar

I sin presentation berättade Hans Brun om terrorismens långa historia, hur olika grupper med olika agendor brukat våld för att påverka och skapa samhällsförändringar. Från 1880-talets revolutionärer som kämpade för att få bort politiker och skapa samhällsförändring, till dagens religiösa och högerextrema grupper med målet att skada så många som möjligt. Den växande andelen dåd som begås av ”ensamvargar” nämndes även som ett aktuellt och svårstoppat problem.

Vimmelbilder från Öhman-lunchen på IVA Konferenscenter i Stockholm.
Vimmelbilder från Öhman-lunchen på IVA Konferenscenter i Stockholm.

Hans Brun var även tydlig med att påpeka att makthavare – stater och regeringar – har ett stort ansvar att hålla huvudet kallt i samband med dessa extraordinära händelser. Historien är full av exempel på stater och regeringar som överreagerat i samband med terrordåd – från amerikanska fångläger till den nyligen introducerade debatten om ett burkiniförbud i Frankrike. Det är reaktioner som istället för att öka säkerheten i samhället, ökar motsättningarna mellan människor.

Från slutna grupper till #Metoo

Som så mycket annat i dagens samhälle är dagens terrorism starkt präglad av internet och det snabba informationsflödet. Med allt gott som internet fört med sig till världen, inte minst den aktuella Metoo-kampanjen, så är det inte oproblematiskt att information nu kan flöda fritt över nätet. Tekniken har gjort det lättare att sprida propaganda, rekrytera nya medlemmar, utbilda och finansiera terrorism.

När terrorism tidigare genom historien handlat om slutna grupper, en slags elit av personer med gemensamma livsåskådningar, har dagens informationssamhälle skapat öppna organisationer med stor massmedial spridningspotential.

Det öppna samhället under attack?

Fredrik Reinfeldts agerande i samband med det första terrordådet i Stockholm 2010 och Stefan Löfvens reaktion i samband med lastbilsattacken på samma gata sju år senare, visar att vi kan agera och reagera vid dessa händelser utan att det blir på bekostnad av vårt öppna samhälle. Hans Brun var också tydlig med att det är viktigt att vi värnar om det öppna samhället.

Hans Brun, terrorforskare vid Försvarshögskolan tillsammans med dagens lunchvärd Martin Almblad, säljare på Öhman.
Hans Brun, terrorforskare vid Försvarshögskolan tillsammans med dagens lunchvärd Martin Almblad från Öhman.

– Även om terrorism drivs av ekonomiska medel så är det mycket viktigt att vi skyddar frihandeln mellan väst och övriga världen. Det är en förutsättning för ökat ekonomiskt välstånd och i förlängningen ökad förståelse mellan människor vilket bidrar till ett säkrare samhälle, avslutade Hans Brun.

Kontaktpersoner