Påverkan som skapar varaktig förändring

24 januari, 2017 • Nyheter

En av de viktigaste metoderna för att driva företag i hållbar riktning är aktiv påverkan. Det innebär att utnyttja sitt ägande till att skapa förändring, i stället för att utesluta eller avstå från att köpa företag som agerar tvivelaktigt. Här beskriver vi en påverkansprocess där Öhman deltagit aktivt, nämligen ÅF:s involvering i ett kritiserat dammprojekt i Turkiet.

Sedan många år har man arbetat med ett dammbygge i sydöstra Turkiet. Projektet har varit kritiserat från starten, eftersom det inverkar skadligt på både miljön, de boendes närområde samt det kulturarv som finns i regionen. Kritiken har fått många internationella kreditgivare att avstå från projektet, men Turkiet har trots det valt att gå vidare med byggnationen.

ÅF blev en del av projektet när de kontrakterades som säkerhetskonsulter. Redan 2010 fördes dialog med ÅF om deras roll i arbetet och hur situationen skulle hanteras. Efter att ha utvärderat ärendet kom man fram till att den bästa vägen framåt inte var för ÅF att lämna arbete, vilket hade kunnat resultera i att en redan dålig situation förvärrades. I stället fokuserades arbetet på att säkerställa att ÅF inte skulle agera på samma vis igen.

Öhman har varit involverat i påverkansarbetet i drygt två år. Under den här tiden har vi bland annat träffat ledande befattningshavare, ställt frågor på årsstämman och bidragit med synpunkter på arbetet. Vi har samarbetet med flera andra organisationer, framför allt GES som är en oberoende och internationell rådgivare inom hållbara investeringar.

Resultatet av arbetet har inneburit nya interna rutiner för hur ÅF kontrollerar och utvärderar potentiella projekt. Bland annat har ett nytt riskbedömningssystem implementerats och nya processer har införts för hållbarhetsarbetet. Dessa system och processer har ytterligare stärkts och justerats efter samtal med GES och andra intressenter.

Under slutet av 2016 gjordes bedömningen att ÅF hade genomfört tillräckliga insatser, som skapat varaktig förändring i företaget, för att påverkansarbetet skulle kunna avslutas. Öhman ser det här som ett bra exempel på att vi ofta når längre om vi stannar kvar som ägare än om vi lämnar. Som Dr Phil brukar säga: ”If you’re not part of the solution, you’re part of the problem”.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se