Årets Öhman Perspektiv!

19 mars, 2017 • Nyheter

På torsdag 23 mars samlar vi politiker, företag och investerare för att likt tidigare år diskutera ämnen utanför de traditionella finansfrågorna, för att få oss att tänka i såväl bredare som nya banor.

Världen står inför ett stort behov av att ställa om i hållbar och klimatneutral riktning. Begreppet hållbarhet integreras alltmer i vår yrkesutövning och vardag. För att kraftsamla och konkretisera har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling.

Under dagen kommer vi att diskutera hur de globala hållbarhetsmålen kan bidra till och kombineras med en god ekonomisk tillväxt. Hur ställer sig politiker, företag och investerare till de möjligheter och utmaningar som målen innebär?

 

Kontaktpersoner