Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Planerade fondsammanslagningar under våren

16 mars, 2017 • Nyheter

Nu tar vi på Öhman ytterligare steg mot en mer utpräglad hållbarhetsprofil för våra fonder.

Under kommande vecka får du ett eller flera informationsbrev från Öhman. Brev som informerar om förestående sammanslagning av fonder, utökad etik- och hållbarhetsprofil samt för vissa fonder även sänkning av förvaltningsavgift.

Sammanslagningarna genomförs under våren 2017. De planerade sammanslagningarna medför inte att några resultat (ackumulerade vinster/förluster) realiseras hos er som kund. Utifall att förvaltnings- och rabattavtal behöver skrivas om när det gäller fondnamn och förvaltningsavgift återkommer vi till er.

Uppkommer det frågor i samband med att du får informationsbrev från oss är du varmt välkommen att höra av dig.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se