Säkerhet, artificiell intelligens och röststyrning – Johan Nilke, förvaltare av Öhman Global Growth, om de hetaste tekniktrenderna.

5 oktober, 2017 • Nyheter

Teknologibranschen är en av de absolut snabbast växande branscherna just nu, och som investerare gäller det att ha fingertoppskänsla när man investerar i teknikbolag.

Det vet Johan Nilke, fondförvaltare och ansvarig för Öhman Global Growth, en fond som fokuserar på teknikdriven tillväxt och som nyligen vann silver när Dagens Industri och Morningstar rankade årets stjärnförvaltare inom kategorin Ny Teknik. Vi satte oss ner med Johan för att diskutera den snabbt växande teknikbranschen.

Johan Nilke, förvaltare av Öhman Global Growth, om de hetaste tekniktrenderna.
Johan Nilke, förvaltare av Öhman Global Growth, om de hetaste tekniktrenderna.

Hur kom det sig att du började jobba med företag inom just teknologi?

– Jag har egentligen alltid haft ett stort intresse för teknik. Det började väl egentligen med min morfar som körde rally och lärde mig allt om bilar och bilmärken när jag var så ung att jag knappt kunde gå. Det fortsatte med att jag köpte en moped som jag plockade ner i molekyler för att sedan bygga ihop igen. Jag köpte även tidigt min första dator som då mest användes för spel. Än idag tycker jag att det är spännande med kombinationen av design, mekanik och mjukvara – hur allt ser ut och fungerar tillsammans. Och även om jag är långt ifrån en ingenjör så har intresset och min nyfikenhet hjälpt mig i jobbet att analysera teknikföretag.

Du har nu förvaltat Global Growth, Öhmans teknologifond, i 5 år. Under den tiden har fonden avkastat runt 200 procent. Vad är roligast med att investera i teknikbolag?

– Det roligaste med att arbeta med det här området är att det händer så mycket hela tiden, och berör frågor som genomsyrar allt i samhället och som alla företag hela tiden måste förhålla sig till. Dessutom får jag träffa många visionära personer från både startups och internationella jättar som lär mig mycket och får mig att fortsätta utvecklas. Jag vill påstå att jag lär mig mer under en vecka ute hos företag än vad jag gör på en månad framför datorskärmen.

Begreppet teknologi känns väldigt brett. Vilka företag räknas egentligen som ”teknologibolag”?

– I min värld så är ett teknologibolag ett företag som drivs av någon form av ny teknik eller ny mjukvara eller hårdvara. Förr utgick man ifrån rena it-bolag när man talade om teknologi, men idag är det betydligt billigare och enklare för alla typer av bolag att ta sig an ny teknik. För några år sedan gjorde Öhman om sin IT-fond och breddade den över alla sektorer då vi såg att det är ett växande område som slår ut över alla sektorer. Vi är mitt inne i en teknisk revolution som påverkar alla bolag och det är något som alla måste ha med sig när de startar ett nytt bolag eller projekt. Du kan effektivisera i stort sett vilket typ av bolag som helst genom digitalisering så det är något som genomsyrar allt.

Du säger att vi befinner oss i en teknisk revolution. Hur menar du då?

– Idag finns det bättre förutsättningar än någonsin tidigare för både företag och privatpersoner att utnyttja ny teknik genom bland annat open source mjukvara, molnlösningar, nätverkslösningar, etc. Vi ser att nya aktörer kan komma in och ta stora marknadsandelar inom olika branscher just för att de anammat ny teknologi – exempelvis har Netflix, Amazon, Über förändrat vårt sätt att konsumera varor och tjänster. Dessa affärsmodeller är möjliggjorda tack vare ny teknik. Det är den tekniska revolutionen och vi är bara i dess linda. Det kommer komma mängder av spännande investeringsmöjligheter det kommande decenniet. Nyckeln ligger dels i att den tekniska utvecklingen går snabbt, men även att den nya tekniken är tillgänglig för alla.

Varför är teknologi ett intressant investeringsområde?

– De senaste åren har teknikområdet slagit stort och investeringsviljan ökat i takt med utvecklingen av nya tjänster och produkter. Det räcker med att se hur IT-bolagen har kommit att bli några av världens största bolag för att förstå att det är ett intressant område. Sedan har vi i dagsläget en väldigt låg tillväxt globalt men samtidigt har bolag inom teknikbranschen visat en stark tillväxt. Och är det något som driver aktiekursen just nu så är det tillväxt. De senaste åren har vi sett ett växande intresse för Öhman Global Growth, vilket är väldigt roligt.

Sedan jobbar vi även internt på Öhman med effektiviseringar med hjälp av teknologi –
inte minst genom vårt digitala affärsutvecklingsteam (läs mer om detta i vår intervju med Agneta Jakas Rosengren, Chief Process Officer på Öhman).

Vilka trender är hetast just nu?

– Det finns flera spännande trender inom teknikområdet just nu och det dyker ständigt upp nya. Säkerhet är något som länge varit på tapeten och som nu är mer aktuellt än tidigare. Fler och fler uppkopplade enheter samtidigt som mer data delas och sparas, gör att vi idag är mer sårbara än tidigare. Samtidigt ökar aktiviteten från hackare och brottslingar där vi ser fler och fler digitala attacker. Därför är jag övertygad om att säkerhetsområdet kommer att fortsätta växa framöver.

Ett annat område som växer är artificiell intelligens. Vi befinner oss fortfarande i en tidig fas men det är på sikt ett område som kommer få stor inverkan på hur företag bedriver sin verksamhet. Det kommer göra det enklare att ta tillvara på sina stora datamängder i syfte att utveckla nya produkter samt automatisera och effektivisera verksamheter efter kundernas behov.

Ett närliggande område som växer snabbt är chatt- och röstassistenter, där man idag kan se att mer och mer av åtkomsten till internet sker genom dessa tjänster. I dagsläget kan man i princip boka en resa, beställa hem mat, sätta på musik eller slå på lamporna hemma med hjälp av chatt- och röstassistenter. Och på sikt kommer vi att se hur mer och mer av det som vi idag gör genom vår smartphone kommer att skötas genom röststyrning eller i en chatt med en robot på Facebook Messenger, Whatsapp eller liknande.

Vilka utmaningar stöter du på i ditt jobb med teknologibolag?

– Även om det är något av det roligaste med mitt jobb så är det även en utmaning att det hela tiden händer så otroligt mycket. Det är vanligt att man till en början överskattar hur snabbt det går för en ny teknik att etablera sig på marknaden. Oftast tar det ungefär tio år innan en ny teknik, produkt eller tjänst får kommersiellt fäste på riktigt. Men när det sedan slår till så går det väldigt snabbt och då är det lätt att man istället underskattar hur snabbt det går. Som investerare gäller det att ha tajming och kunskap kring vilka produkter och tjänster som är kommersiellt gångbara och kan inbringa intäkter, och vilka företag som fortfarande behöver mer tid på sig. Det är viktigt att vara disciplinerad och inte dras med i alla hyper som vi ofta ser kring nya produkter och tjänster.

Hållbarhetsfrågan är en återkommande aspekt som Öhman brinner för. Hur vägs den in i ditt arbete?

– En positiv konsekvens av den tekniska utvecklingen är det man kallar delningsekonomin som bidrar till att vi blir bättre på att dela på resurserna vilket har goda miljömässiga fördelar för samhället i stort. En annan fördel med utvecklingen på en global skala är att kunskap och information får snabbare spridning vilket skapar ett globalare samhälle där vi förstår varandra och olika kulturer bättre. Jag anser att det bidrar till en bättre värld och ett bättre samhälle. Sedan tittar vi även på bolag som arbetar med miljöteknik och förnybar energi som bygger på teknisk utveckling. Men även innovationer som bidrar till ett hållbarare beteende och en grönare livsstil. Där ser jag en stark koppling mellan teknikområdet och de hållbara investeringar som vi på Öhman hela tiden har som mål att göra. Sedan jobbar vi även för att nå en jämn balans mellan att investera i stora globala företag och mindre mer nischade nordiska bolag. Vi har väldigt bra tekniskt kunnande i Sverige och Norden vilket gjort att vi har fått fram många fantastiska bolag som är framgångsrika globalt.

Vad gör du när du inte analyserar teknologibolag? Vem är Johan på fritiden?

När jag inte arbetar är jag ofta ute i skärgården och snickrar, slipar på vår båt eller tar en joggingrunda. Om vädret tillåter blir det en båttur och bastu med ett gäng vänner. Ett annat intresse som jag har är att köra gokart. Tillsammans med några vänner är jag med i en amatörliga där det även deltar flera racingproffs. Men vi har faktiskt lyckats vinna trots att vi bara är glada amatörer!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kontaktpersoner