Två praktiska exempel från vårt påverkansarbete

8 juni, 2017 • Nyheter

Två praktiska exempel från vårt påverkansarbete, dels i form av ett bolag som vi uteslutit, dels en framgångsrik påverkansdialog där vi nått fram och skapat hållbara resultat.

Öhman utesluter Phillips 66 efter brott mot mänskliga rättigheter

I september 2016 uppgav FN:s särskilda rapportör om ursprungsbefolkningars rättigheter att det amerikanska Dakota Access Pipeline-projektet (DAPL) utgjorde stora risker för befolkningen på Standing Rock Sioux-reservatet i USA.

Det amerikanska bolaget Phillips 66 är delägare i projektet med ansvar för byggnationen av DAPL – en oljeledning mellan North Dakota och Illinois. Rörledningen är planerad att passera nära stammens reservat under Missouri-floden, huvudkällan för dricksvatten. Rörledningens risker innefattar vattenförorening och förstörelse av heliga platser.

FN:s rapportör menar bland annat att stammen inte effektivt rådfrågats och inte heller gett sitt samtycke till den aktuella dragningen av rörledningen. De inblandade aktörerna har även ansetts neka ursprungsbefolkningen tillgång till information om projektet. Detta är brott mot UN Global Compacts principer om mänskliga rättigheter.

Öhman har fört samtal med både Phillips 66 och representanter från Standing Rock. Målsättningen har varit att hitta en lösning på situationen, där projektet kan färdigställas men utan risk för den lokala befolkningen. Dessvärre har samtalen inte lett till önskade resultat och Öhman har därför valt att utesluta Phillips 66 och sälja av sitt innehav.

Positivt resultat i påverkansdialog med H&M

Under flera år har Öhman tillsammans med GES fört dialog med H&M gällande problem i leverantörsleden för bomull. Redan 2009 riktades anklagelser mot H&M för att via produktionen i Bangladesh använda bomull från Uzbekistan, ett land som är känt för att systematiskt kränka arbetares rättigheter.  Myndigheterna i Uzbekistan stänger exempelvis ner skolor för att i stället tvinga studenter att arbeta på bomullsfälten, vilket leder till barnarbete och slavliknande arbetsvillkor.

På grund av komplexa och omfattande leverantörskedjor har det varit svårt för H&M att garantera att uzbekisk bomull inte förekommer i deras kläder. Dessutom har anklagelser riktats mot företaget gällande arbetares rättigheter i Indien, Etiopien, Turkmenistan, Turkiet och Kambodja.

Mot bakgrund av denna situation har dialog förts med H&M för att säkerställa arbetsvillkoren i produktionen. H&M har under hela resan agerat på ett öppet och konstruktivt sätt, där man transparant har redovisat vilka insatser som implementerats. Bland annat har man implementerat system som ska göra det möjligt att spåra var bomullen kommer ifrån. Dessutom har man bett svenska ministrar ta upp frågan om barnarbete i möten med uzbekiska politiker.

Även om H&M har mycket kvar att göra inom hållbarhetsområdet är företaget en föregångare som visar vägen för andra bolag i branschen. H&M har ett uttalat mål om att 2020 endast använda sig av ”Better Cotton”, alltså bomull som antingen är organisk eller återanvänd. Sammantaget gör vi bedömningen att ärendet i nuläget kan anses avslutat.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se