Underminerar Trump förtroendet för dollarn?

6 februari, 2017 • Marknadskommentarer

För två veckor sedan, den 20e januari, svor Donald Trump presidenteden och blev därmed USAs 45e president och vi kan redan säga att amerikansk politik gått in i en ny fas. Efter år av förhållandevis stabil inrikes och utrikes politik verkar den amerikanska politiken nu bli mer oförutsägbar.

Efter valet utvecklades finansiella marknader starkt och fokus låg på Trumps löften om expansiv finanspolitik. Sedan mitten av december har dock entusiasmen dämpats något. Samtidigt har Trump tydligt klargjort sin protektionistiska hållning och redan bland annat beslutat att USA skall dra sig ur handelsavtalet TPP (Trans-Pacific Partnership) och att man skall se över NAFTA. Ett flyktingstopp har införts och Obamacare sätts under lupp.

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Chief Investment Officer

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se