Hållbarhetsfrågan växer hela tiden i betydelse, inte minst för oss på Öhman

6 februari, 2018 • Nyheter

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete deltar vi i flera globala initiativ som riktar ljuset mot gröna finanser. Under hösten och vintern har Öhmans fondförvaltare haft ett hektiskt schema för att hinna med alla möten och internationella stämmor. De var bland annat på plats i Beijing, Berlin och Paris när globala aktörer samlades för att diskutera hållbara investeringar.

Erika Wranegård, ränteförvaltare.

– Syftet med möten som dessa är att dela erfarenheter mellan landgränser för att skapa en global förändringsvåg. Öhmans eget fokus på integrering av ESG -frågor och det faktum att vi i oktober lanserade vår första gröna fond, gör att vi har mycket att dela med oss av på denna arena. Det är en fantastisk möjlighet att tillsammans med andra aktörer vidareutveckla hållbara finansiella marknader, säger Erika Wranegård, fondförvaltare på Öhman.

Kina på hållbar framfart

I slutet av september blev Öhmans fondförvaltare Erika Wranegård inbjuden av organisationen GIZ och SEB till Beijing för att diskutera gröna finanser och bidra med sin kompetens från ett europeiskt investerarperspektiv. Som värdland för mötet handlade mycket om Kinas klimatpolitik och planer för framtiden.

– Det politiska läget i Kina gör att landet på förhållandevis kort sikt kan göra väldigt mycket. Det ska bli spännande att följa utvecklingen och fortsätta dela erfarenheter och kunskap kring hållbarhetsfrågor och globala initiativ, säger Erika Wranegård.

Redan idag ligger Kina långt fram i sitt klimatarbete och frågan har fortsatt hög prioritering hos landets Nationella folkkongress. 2015 presenterades en ny femårsplan med flera stora klimatmål och satsningar, däribland en plan om att kraftigt begränsa produktionen och försäljningen av fossildrivna fordon från år 2019, till förmån för renare alternativ. Beijing har som målsättning att inom de närmaste åren nå en helt fossilfri taxiflotta och Kinas kommunistiska parti har tidigare meddelat att fem miljoner eldrivna bilar ska rulla på landets vägar år 2020.[1]

Ökad prioritet för ESG i förvaltningsbeslut

I oktober samlades närmare 1000 av PRI:s signatörer i Berlin för organisationens globala konferens PRI in Person. Den årliga träffen riktar ljuset mot ansvarsfulla investeringar och erbjuder en plattform för aktörer att utbilda sig och nätverk kring dessa frågor över en tredagarsperiod. Årets konferens fokuserade på klimatåtgärder, utvecklingsmål, investeringsregleringar och aktivt ägande. En av deltagarna var Erika Wranegård som lade särskild vikt vid diskussionerna kring vad investerare och kreditvärderingsinstitut just nu gör för att integrera ESG-faktorer i investeringsbeslut. Samt huruvida investerare i obligationer får driva påverkansdialoger och om det i så fall faller under förvaltningsplikten (fiduciary duties).

– Vi kan se att det hänt mycket bara under de senaste 6-12 månaderna, där analys och integrering av ESG-faktorer i förvaltningsbeslut har fått en ökad prioritet, inte minst tack vare ökade påtryckningar från kunder, säger Erika Wranegård.

Klimatmöte och viktig lansering i Paris

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar
Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

I december var Fredric Nyström, chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman, på plats vid klimatveckan i Paris där tusentals representanter från politiken, näringslivet, organisationer och investerare samlades för att diskutera nya åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

– Tyvärr kan vi konstatera att omställningen hittills inte gått tillräckligt snabbt. Men vi ser samtidigt en bred vilja och många nya initiativ som bidrar till att nå klimatmålen. Ett starkt intryck från veckan är att många aktörer tycker att vi snackat klart – att det nu är dags att agera, säger Fredric Nyström.

Under klimatveckan lanserades Climate Action 100+, ett nytt investerarinitiativ som under de kommande fem åren ska bedriva dialog med de 100 bolag globalt som släpper ut störst mängd växthusgaser. Öhman är en av över 200 investerare med ett förvaltat kapital på mer än 20 biljoner USD som kommer att samarbeta. Den viktigaste målsättningen är att påverka dessa företag till att minska sina utsläpp av växthusgaser.

I samband med klimatveckan publicerade Öhman också sin tredje Montreal Pledge-rapport (extern länk), som sammanfattar de senaste årens arbete med klimatfrågan presenterar hur bolaget kommer fortsätta jobba framöver.

För Öhman blir det intressant att fortsätta följa och vara en del av utvecklingen av ansvarsfulla investeringar. Kinas hållbara framfart på nationell nivå är ett välkommet inslag i klimatfrågan, och likaså PRI:s arbete för ökad integrering av hållbarhetsfrågor i analys och investeringsbeslut. Vi ser även fram emot att påbörja arbetet med Climate Action 100+. 2018 kommer bli ett minst lika intensivt hållbarhetsår för Öhman.

[1] http://www.nbdpress.com/articles/2017-02-23/1613.html
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/elbilen-morgondagens-melodi-i-kina

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se