Allvar och glädje på årets Öhman Perspektiv

27 mars, 2018 • Nyheter

Rent vatten, robotar och ruskigt roligt. Det kännetecknade årets upplaga av Öhman Perspektiv på Berns. Även om eftermiddagen handlade om allvarliga spörsmål i samhällsutvecklingen var inte skrattet långt borta för den interaktiva publiken som tillsammans med föredragshållarna bidrog till en varm och hjärtlig stämning.

Framtiden är redan här! konstaterade Öhmans koncernchef Johan Malm på Öhman Perspektiv.
Framtiden är redan här! konstaterade Öhmans koncernchef Johan Malm när han inledde årets Öhman Perspektiv.

Öhmans koncernchef Johan Malm inledde eftermiddagen med att konstatera att det vi kallar framtid redan är här – utvecklingen går så snabbt menade han.

Därefter fick åhörarna en inblick i hur digitaliseringen kan användas för att förändra våra beteenden. Forskaren Ashkan Fardost förklarade skillnaden mellan digitisering och digitalisering. Digitisering är hur vi förändrar det analoga till ettor och nollor medan digitalisering bidrar till att förändra människors beteenden. Går på djupet.

Idag är inte normen att vara normal och smälta in som på 1950-talet. Nu ska vi vara så udda som möjligt – det är det nya normala, Ashkan Fardost på Öhman Perspektiv
Idag är inte normen att vara normal och smälta in som på 1950-talet. Nu ska vi vara så udda som möjligt – det är det nya normala, Ashkan Fardost på Öhman Perspektiv

– Vi människor vet att vi inte är odödliga men vi vill lämna spår efter oss som om vi är odödliga. Därför samlas vi på facebook och nätet och bildar en egen kollektiv stam. Internet är en gigantisk kollektiv hjärna som består av tre miljarder användare, menar Fardost.

­– Idag är inte normen att vara normal och smälta in som på 1950-talet. Nu ska vi vara så udda som möjligt – det är det nya normala. I dagens samhälle är det inte hög lön som styr utan känslan av att verkligen bidra och göra skillnad, sa Ashkan Fardost.

Årets moderator Katrine Marcal, aktuell med boken ”Who cooked Adam Smith´s dinner” som handlar om kvinnor och ekonomi, drog slutsatsen att nätet och digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att förändra de invanda könsrollerna.

Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att förändra de invanda könsrollerna konstaterade dagens moderator Katrine Marcal.
Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att förändra de invanda könsrollerna konstaterade dagens moderator Katrine Marcal på Öhman Perspektiv.

– Vad händer i samhället när dagens prestigeyrken som innehavs av män robotiseras och mjuka kvinnliga värden ökar i betydelse? frågade Katrine Marcal och menade att framtiden tillhör kvinnorna – ”female is future”.

Martin Deinoff, som jobbar med digital affärsutveckling på Acando, menar att de företag som är aktiva och öppna för det nya också är de som har förmågan att förnya sig i den digitala tidsåldern.

– Aktivitet, initiativ och att göra är bättre än att försöka prata upp sitt bolags värde och varumärke. Skapa värde i företag gör man genom att vara snabbrörlig och förändringsbenägen.

Dagens moderator Kartrine Marcal, Martin Deinoff från Acando och Stefan Kopperud från Öhman.
Dagens moderator Kartrine Marcal, Martin Deinoff från Acando och Stefan Kopperud från Öhman på Öhman Perspektiv.

Öhmans prisbelönte småbolagsförvaltare Stefan Kopperud ställde frågan ” – Vi ser trenden att många företags intjäning minskar – ska det vara så?”

– Klassiska företag har stor potential att tjäna pengar om de förstår värdet av förändring och utveckling, svarade Martin Deinoff.

Kapitalförvaltaren Öhman har ett starkt hållbarhetsfokus, därför fanns Anders Engström från Xylem Water Solutions på plats. Han betonade den viktiga roll som hans företag har i världen för att förbättra vattenkvaliteten för miljontals människor men också underlätta vid översvämningar i samband naturkatastrofer.

Anders Ekström på Xylem hjälper till att lösa världens växande vattenproblem.
Anders Ekström på Xylem hjälper till att lösa världens växande vattenproblem.

– Vårt interna arbete för hållbarhet går ut på att varje anställd hos oss blir en ambassadör för vår viktiga uppgift som innebär att fler människor överlever när de får tillgång till rent vatten.

Anders Engström från Xylem, dagens moderator Katrine Marcal och Ylwa Häggström från Öhman.
Anders Engström från Xylem, dagens moderator Katrine Marcal och Ylwa Häggström från Öhman på Öhman Perspektiv.

– Det är svårt att inte bli kär i det arbete och den insats som Xylem gör, därför tror vi på bolaget och har investerat i det i våra fonder, sa Ylwa Häggström, aktieförvaltare på Öhman.

Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, gästade Öhman perspektiv och berömde också Xylem för deras arbete;

Vi har levt på att röva naturen och nu behöver vi tänka hållbart för att återställa och förbättra, sa Jan Eliasson och lyfte ett glas vatten från bordet.
Vi har levt på att röva naturen och nu behöver vi tänka hållbart för att återställa och förbättra, sa Jan Eliasson och lyfte ett glas vatten från bordet på Öhman Perspektiv.

– Vatten är en lyxvara i stora delar av världen, medan vi i Sverige och övriga västvärlden tar den för given. Vi har levt på att röva naturen och nu behöver vi tänka hållbart för att återställa och förbättra, sa Jan Eliasson och lyfte ett glas vatten från bordet.

Han berättade vidare inlevelsefullt om det geopolitiska läget, hur president Trump sviker och lämnar ett tomrum som nu Kina försöker fylla.

Dagens moderator Katrine Marcal och Jan Eliasson.
Dagens moderator Katrine Marcal och Jan Eliasson på Öhman Perspektiv.

Efter sina år som medlare har Jan Eliasson fått många erfarenheter;

– Reagera tidigt på konflikter, lyssna på vibrationerna och jobba horisontellt,  inte i silos,  för att lösa problemen. Som världen ser ut idag sätter jag mitt hopp till kvinnor och ungdomar.

– Kvinnorna flyttar nu fram sina positioner. Vi måste jobba med dem – då får vi en förändring, avslutade Jan Eliasson.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen.