Webbinaruim om integrering av ESG-faktorer i ”credit rating”

26 juni, 2018 • Nyheter

Öhman är som enda nordiska aktör invald i PRI:s rådgivningskommitté kring hur ESG-faktorer på bästa sätt kan inkluderas i ”credit rating”. I kommittén arbetar vi tillsammans med globala aktörer som Bluebay Asset Management, Moody’s, S&P, Neuberger Berman med flera.

Projektet startade 2015 och kommer pågå under ett flertal år framåt. Nu har PRI precis släppt den andra rapporten om hur arbetet med integrering av ESG-faktorer i ”credit rating” fortskrider. Rapporten med namnet ”Shifting perceptions: ESG, credit risk and ratings – part 2: Exploring the disconnects” baseras på de rundabordssamtal som PRI höll under 2017 och första halvan 2018, bland annat det som Öhman stod värd för den 5 december 2017.

På torsdag 28 juni håller PRI ett webbinarium och presenterar slutsatserna närmare. Vill du delta vid PRI:s webbinarium? Klicka här.

Kontaktpersoner

Erika Wranegård

Fondförvaltare, Öhman Fonder

+46 8 407 59 25
erika.wranegard@ohman.se