Förbättring och förstärkning av etiska kriterier

30 april, 2018 • Nyheter

På Öhman har vi lång erfarenhet av etiska indexprodukter. Sedan starten för snart 20 år sedan har vi stegvis skärpt fondernas kriterier i fem etapper. Nu tar vi tillsammans med våra kunder nästa steg och implementerar ett ännu högre hållbarhetskriterium som även gör fonderna fossilfria.

Fonderna som berörs av förändringen är Öhman Etisk Index Europa, Japan, Pacific, Sverige och USA där förändringen kommer vara genomförd senast 31 maj i år. Vad gäller Öhman Etisk Emerging Markets så tar det lite längre tid och den kommer vara klar senast 30 september. Samtliga fonder behåller sina namn, ISIN-koder och avgifter.

Sammanfattat innebär förändringen en viss skärpning av fondernas redan existerande etiska kriterier. Förutom att vi gör fonderna fossilfria kommer fonderna dessutom investera i bolag som agerar långsiktigt och hållbart avseende ekonomi, miljö samt samhälle och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.

Fonderna förvaltas indexnära även efter dessa uppdateringar och ger en avkastning som i hög grad korrelerar med index.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se