Förvaltningsresultatet lyckat i dubbel bemärkelse

14 februari, 2018 • Nyheter

För 114 år sedan började Hjärt-Lungfonden samla in pengar till hjärt- lungforskningen, med målet att ge fler ett längre och friskare liv. 90 år senare grundades aktiefonden Öhman Hjärt- Lungfond som fram till idag har bidragit med 43 miljoner kronor till forskningen. Tobias Övelius är ansvarig förvaltare av aktiefonden som haft en positiv utvecklingskurva under hans snart 10 år vid rodret.

Du har varit ansvarig förvaltare för aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond ganska länge nu, eller hur?

– Ja, jag utsågs till ansvarig förvaltare hösten 2008 så det börjar närma sig tio år nu. Aktiefonden i sig har dock funnits sedan 1994 då vi inledde samarbetet med insamlingsorganisationen Hjärt-Lungfonden.

Tobias Övelius är ansvarig förvaltare av fonden som haft en positiv utvecklingskurva under hans snart 10 år vid rodret.
Tobias Övelius är ansvarig förvaltare av fonden som haft en positiv utvecklingskurva under hans snart 10 år vid rodret.

Vilka slags investeringar är aktiefonden uppbyggd av?

– Mot bakgrund av fondens specifika karaktär har vi valt att låta ungefär hälften av investeringarna vara i bolag inom hälsovårds- och läkemedelssektorn. Förutom renodlade läkemedelsbolag och sjukvårdsinrättningar så kan det vara bolag med fokus på hälsosam livsstil, prevention, diagnos, återhämtning och hemsjukvård. I sin helhet består aktiefonden av omkring 150 bolag från hälsa- och läkemedelssektorn men även andra svenska och nordiska bolag, samt tematiska investeringar* i globala bolag. De sistnämnda utgör tio procent av fondens innehav.

Hur tänker du när du väljer ut enskilda innehav? Finns det några särskilda investeringskriterier för aktiefonden?

– Vi försöker alltid att investera ansvarsfullt och långsiktigt innehav och väljer därför att inte investera i bolag som har en bristande syn på exempelvis miljöfrågor och social hållbarhet. Sedan har just den här fonden ett ännu striktare fokus på hållbarhet och långsiktighet. Det gör att vi inte letar efter tillfälliga vinnare utan söker istället investeringar som kan stå relativt stabilt över lång tid.

Aktiefonden har varit lyckosam under din förvaltning. Vad är hemligheten?

­– Aktiefondens fokus på hälsovårds- och läkemedelsområdet och vårt långsiktiga investerarperspektiv har visat sig vara en bra kombination. Att vi sedan kompletterat dessa innehav med andra svenska och globala investeringar har inneburit en jämnare spridning av bolag som minskat fondens sårbarhet under perioder då hälsovårdssektorn gått sämre.

Det största innehavet i aktiefonden är Investor. Hur kommer det sig?

– Investor har många spännande innehav med fokus på hjälpmedel inom hälsovårdssektorn. Några av dessa är Aleris, Mölnlycke, Permobil och BraunAbility som vi tror kommer utvecklas starkt i takt med att världens befolkning blir äldre.

Hur ser du på möjligheterna för tillväxt framöver?

– Vi ser en allt äldre befolkning vilket ställer stora krav på omsorg och sjukvård i takt med att efterfrågan på produkter, varor och tjänster inom området ökar. Aktiefonden investerar redan idag i läkemedelsbolag med fokus på ålderssjukdomar som cancer och diabetes och vi ser att dessa områden kommer fortsätta växa framöver. Vi ser även stor potential för andra kontaktytor inom hälsovårdssektorn – såsom hälsosam livsstil, prevention, diagnos, återhämtning och hemsjukvård – som förväntas växa framöver.

Aktiefonden är ett gemensamt hjärtebarn för många av er på Öhman – hur ser fördelningen ut?

– Ja, det stämmer. Vi är flera förvaltare som hjälps åt utifrån våra respektive expertområden, och försöker hela tiden att involvera fler förvaltare som kan komplettera med just sina spetskompetenser. Vi har idag ett Sverigeteam med några av branschens vassaste förvaltare inom svenska och nordiska bolag, och ett globalt aktieteam med djup kompetens inom bland annat hälsovårds- och läkemedelssektorn.

Ni avstår en del av intäkten från aktiefonden till forskningen. Kan du berätta mer om det?

– Samarbetet med insamlingsorganisationen Hjärt-Lungfonden inleddes för ungefär 24 år sedan. Det är ett samarbete som innebär att en fjärdedel av de årliga intäkterna från förvaltningen av aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond  oavkortat går till forskningen i barns hjärtsjukdom. I siffror betyder det att Öhman har stöttat med omkring 43 miljoner kronor under åren. Att förvaltningsresultatet varit så pass lyckat under resans gång kan således ses i dubbel bemärkelse!

Idag är det Alla hjärtans dag. Hur ser Öhmans relation till Hjärt-Lungfonden ut?

– Det finns flera nivåer i relationen mellan Öhman och Hjärt-Lungfonden. Inte minst så finns det en historisk sammankoppling där verksamheterna följt varandra i princip sedan starten för över 110 år sedan. Men den kanske tydligaste kopplingen är att Öhmans ordförande Tom Dinkelspiels son John föddes med ett hjärtfel som upptäcktes och opererades när han bara var några dagar gammal.

* Tematiska investeringar är investeringar som följer långsiktiga samhällstrender med betydande ekonomiska effekter på företag och sektorer. Genom att identifiera dessa trender strävar man efter att investera i företag som förväntas dra ekonomisk nytta av utvecklingen. Med detta som utgångspunkt spelar företagens geografiska hemvist eller sektortillhörighet mindre roll för investeringsbeslutet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kontaktpersoner

Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se