Genomförda fondfusioner

24 maj, 2018 • Nyheter

I syfte att förtydliga vårt fondutbud och effektivisera förvaltningen har vi idag genomfört fyra fondfusioner.

Öhman Etisk Global A har fusionerats med Öhman Global Marknad Hållbar A

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Etisk Global A byts ut till  fondandelar i Öhman Global Marknad Hållbar.

Öhman Etisk Global B har fusionerats med Öhman Global Marknad Hållbar B

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Etisk Global B byts ut till  fondandelar i Öhman Global Marknad Hållbar.

Öhman Sverige har fusionerats med Öhman Sverige Smart Beta

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Sverige byts ut till  fondandelar i Öhman Sverige Smart Beta.

Öhman Realobligationsfond har fusionerats med Öhman Realräntefond A

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Realobligationsfond byts ut till  fondandelar i Öhman Realräntefond A.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond kommer du få andelar i den nya fonden. Värdet av andelarna motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se