Öhmans hållbarhetsredovisning 2017

15 maj, 2018 • Nyheter

Öhman arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och integrerar hållbarhet i hela verksamheten. Ambitionen är att skapa långsiktigt värde ur ett finansiellt, etiskt, socialt och miljömässigt perspektiv – för våra kunder och ägare.

Vi har valt att fokusera på hållbarhetsfrågor som är relevanta och meningsfulla för oss som kapitalförvaltare och de marknader där vi verkar. Med vårt arbete vill vi bidra till
en långsiktigt hållbar utveckling för kommande generationer.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se