Öhman hjälper forskningen om barnhjärtat

14 februari, 2018 • Nyheter

43 miljoner kronor till den livsviktiga forskningen om barnhjärtan. Så mycket har kapitalförvaltaren Öhman bidragit med till forskningen genom Hjärt-Lungfonden.

Öhman och insamlingsorganisationen Hjärt-Lungfonden har en lång historia tillsammans. När Öhman 1994 startade fondbolagsverksamhet var aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond den första fonden som öppnades för sparare. I dag är den en av Öhmans största fonder.

Den som sparar i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond bidrar till forskningen utan att behöva betala något extra. Det beror på att Öhman varje år avstår en fjärdedel av aktiefondens förvaltningsintäkter till Hjärt-Lungfonden och forskningen om barnhjärtan.

Hittills har det inneburit 43 miljoner kronor – inklusive överlämning av årets bidrag på cirka 3 miljoner kronor som sker i samband med Alla hjärtans dag. Det gör Öhman till en av de enskilt största givarna till Hjärt-Lungfondens arbete för att kunna hjälpa barn med hjärtfel.

Öhmans koncernchef Johan Malm och Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Kristina Sparreljung vid Hjärt-Lungfondens event i samband med alla hjärtans dag.

50 000 privatpersoner investerar regelbundet i Öhman Hjärt-Lungfond och fonden har klarat sig bra jämfört med många andra aktiefonder som också investerar i globala aktier. En förklaring till framgången är att fondens förvaltare valt att investera ungefär hälften av förmögenheten i internationella läkemedel och hälsovårdsaktier och den andra halvan i svenska aktier. Båda aktiegrupperna har under de senaste 20 åren haft en avsevärt bättre utveckling än världsindex.

Alla medarbetare på Öhman ges möjlighet att gå en utbildning i hjärt-lungräddning. På kontoret finns också en hjärtstartare och tack vare samarbetet med Hjärt-Lungfonden har medarbetarna vid flera tillfällen fått lyssna på spännande föredrag av forskare som delat med sig av senaste forskningsrönen.

Öhman har också haft besök av patienter som berättat om vilken konkret nytta forskningen gör. Det har varit fantastiskt engagerande berättelser att få ta del av.

Läs mer om samarbetet och aktiefonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kontaktpersoner

Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se