Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Med räntehöjningar på schemat

26 november, 2018 • Öhman i media

Riksbankens första höjning på sex år spås påverka många räntefonder negativt. Men FRN-fonderna anses gynnas av räntehöjningar. Det var budskapet på ett ränteseminarium arrangerat av Öhman fonder med FRN-ränteförvaltaren Ulrika Lindén.

Ulrika Lindén är ränteförvaltarare av Öhman FRN Hållbar. Det är en typ av fond som investerar i FRN-obligationer utgivna av svenska och nordiska företag, som fastighetsbolaget Balder och Telia.

Hon avslutade seminariet med att säga hon ser fram emot kommande räntehöjning och mer volatilitet på räntemarknaden. Det ger fonden arbitragemöjligheter och skapar intressanta affärer. Även om Riksbanken höjer räntan i vinter så kommer fondens FRA-ränteplaceringar att gynnas av det.

Läs hela texten hos Placera.nu

Kontaktpersoner

Ulrika Lindén

Fondförvaltare, Öhman Fonder

+46 8 407 58 54
ulrika.linden@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se