Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Öhman Företagsobligationsfond blir fossilfri

30 november, 2018 • Nyheter

På Öhman har vi lång erfarenhet av etiska och hållbara fonder. Sedan vår första etiska fond lanserades för snart 20 år sedan har vi stegvis skärpt fondernas kriterier i fem etapper.

Nu gör vi Öhman Företagsobligationsfond fossilfri när vi lyfter den till vår högsta hållbarhetsnivå. Den 1 januari 2019 kommer ändringen att träda i kraft och fonden behåller sitt namn, ISIN-kod och avgifter.

Förändringen innebär fossilfrihet samt en viss skärpning av fondens existerande etiska kriterier. Dessutom kommer fonden köpa obligationer i bolag som agerar långsiktigt och hållbart avseende ekonomi, miljö samt samhälle och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande, vår ESG-rankning.

Fonden har redan högsta hållbar­hetsbetyg hos Morningstar: fem hållbarhetsglober (per sista november 2018). När förändringen genomförts förvaltar Öhman 80 procent av fondkapitalet i fonder med tydlig hållbarhetsstrategi. Utvecklingen fortsätter.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se