Genomförd fondfusion: Öhman Smart Beta och Öhman Sverige Hållbar A

13 december, 2018 • Nyheter

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Smart Beta byts ut till fondandelar i Öhman Sverige Hållbar A.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond kommer du få andelar i den nya fonden. Värdet av andelarna motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen. 1,0 andelar i Öhman Smart Beta ger efter fusionen 4,5982 andelar i Öhman Sverige Hållbar A.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se