Genomförd fondfusion: Öhman Hjärt-Lungfond och Öhman Global Hållbar A

6 december, 2018 • Nyheter

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Hjärt-Lungfond byts ut till fondandelar i Öhman Global Hållbar A.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond kommer du få andelar i den nya fonden. Värdet av andelarna motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen. 1,0 andelar i Öhman Hjärt-Lungfond ger efter fusionen 6,6375 andelar i Öhman Global Hållbar A.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se