Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Öhman Hjärt-Lungfonden fusioneras med Öhman Global Hållbar

30 november, 2018 • Nyheter

Öhman Hjärt-Lungfond går samman med fonden Öhman Global Hållbar den 6 december.

I samband med att Pensionsmyndigheten ser om sitt avtal med oss fondbolag blir fonder från ett flertal bolag allt för små för att finnas med på myndighetens fondtorg. En av dessa fonder är vår fond Öhman Hjärt-Lungfond.

Vad innebär det för dig som andelsägare?

Din gamla fond har tilldelats fem stjärnor av fondanalysföretaget Morningstar och även
din nya fond – Öhman Global Hållbar – har fem stjärnor. Det är det högsta betyg som en
fond kan tilldelas. Öhman Global Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i globala aktier med en hållbar inriktning. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Vem är förvaltaren?

Den nya fonden – Öhman Global Hållbar – förvaltas av Öhmans globala aktieteam.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se