Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Öhman Stiftelsefond fusionerad med Öhman Navigator B

29 november, 2018 • Nyheter

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Stiftelsefond byts ut till fondandelar i Öhman Navigator B.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond kommer du få andelar i den nya fonden. Värdet av andelarna motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen. 1,0 andelar i Öhman Stiftelsefonden ger efter fusionen 1,07 andelar i Öhman Navigator.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se