Öhmangruppen säljer Öhman Bank i Luxemburg till schweiziska finansgruppen REYL

20 september, 2018 • Pressmeddelanden

Öhmangruppen har ingått avtal med den familjeägda och oberoende schweiziska finansgruppen REYL & Cie Ltd (REYL) om att avyttra dotterbolaget Öhman Bank S.A. i Luxemburg. Transaktionen beräknas vara slutförd under det första kvartalet 2019 när CSSF och ECB godkänt affären.

Öhman Bank S.A. (Öhman Bank) i Luxemburg erbjuder tjänster inom private banking till nordiska kunder, etablerades 2006 och erhöll bankoktroj 2008. Banken står under tillsyn av Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF).

Johan Malm, koncernchef Öhman.
Johan Malm, koncernchef Öhman.

Öhmangruppens koncernchef Johan Malm kommenterar överenskommelsen: ”Vi är övertygade om REYLs förmåga att ta hand om nuvarande och framtida kunder. REYL är en innovativ bankaktör som har kapacitet att ytterligare utveckla verksamheten i Luxemburg. Genom affären får Öhmangruppen ytterligare kapital för expansion, framtida förvärv och investeringar. Försäljningen innebär även fortsatt renodling av fond- och kapitalförvaltningen och stärker vår roll som ledande kraft i konsolideringen av den nordiska marknaden.”

REYL grundades 1973 och är en familjeägd schweizisk bank med huvudkontor i Genève. Bolagsgruppen står under den schweiziska finansinspektionens (Financial Market Supervisory Authority FINMA) och den schweiziska riksbankens (SNB) tillsyn. REYL har kontor i Luxemburg, Singapore, Zürich, Lugano, London, Malta, Dubai och Dallas. REYL bedriver sin verksamhet via fem affärsområden; Wealth Management, Corporate & Family Governance, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services och Asset Management. REYL förvaltade den 31 december 2017 tillgångar motsvarande 15,8 miljarder CHF.

François Reyl, REYLs vd säger: ”Öhman Bank i Luxemburg är en väletablerad private banking-aktör. I en tid när tillgången till EU-marknaden är helt avgörande så är vi extremt nöjda över avtalet som speglar vår önskan att förstärka närvaron i Luxemburg, vårt framtida europeiska nav. Dessutom kompletterar förvärvet REYL såväl geografiskt som kulturellt vilket kommer att ge oss en mer diversifierad kundbas. Samtidigt får vi omfattande kunskap om de nordiska marknaderna, något som är centralt i vår tillväxtresa.”

Rådgivare till Öhman i denna transaktion har varit Erneholm Haskel och Gernandt & Danielsson.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Johan Malm, koncernchef Öhmangruppen, johan.malm@ohman.se, 08-407 59 11

eller Camilla Lundquist, presskontakt, camilla.lundquist@ohman.se, 070-972 50 62

Öhman är en svensk familjeägd och oberoende finansiell företagsgrupp som grundades 1906. Öhmangruppen består av det rörelsedrivande bolaget Öhman Fonder med ett förvaltat kapital på 90 miljarder kronor, Öhman Bank, kärninnehavet Nordnet samt ett antal övriga investeringar.

Kontaktpersoner

Johan Malm

Koncernchef Öhmangruppen och ordförande Öhman Fonder

+46 8 407 59 11
johan.malm@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se