Öhmans hållbarhetsanalytiker Fredric Nyström internationellt topprankad

27 juni, 2018 • Nyheter

Öhmans hållbarhetsanalytiker Fredric Nyström kammar hem en topplacering i IRRI Extel, den internationella undersökningen där finansbranschen uppmärksammar ledande hållbarhetsanalytiker. Fredric uppmärksammas inom kategorin för kapitalförvaltare som bidrar mest till hållbara och ansvarsfulla investeringar. Samtidigt växer Öhmans team för hållbarhetsanalys och ägarstyrning när Victoria Lidén börjar som ny ESG-analytiker.

 – Det är förstås mycket roligt att våra kunder och samarbetspartners röstat fram mig för arbetet under det gångna året. Men det viktigaste är att vi hållbarhetsanalytiker nu börjar uppmärksammas för vår viktiga roll i investeringsprocessen, säger Fredric Nyström, chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman.

Fredric Nyström, chef för ansvarsfulla investeringar hos kapitalförvaltaren Öhman
Fredric Nyström, chef för ansvarsfulla investeringar hos kapitalförvaltaren Öhman

IRRI Extel-undersökning bygger på en omröstning där finansbranschens aktörer utvärderar och betygsätter sina samarbetspartners. Omröstningen ger en bild av vilka organisationer och enskilda analytiker som varit mest uppskattade inom sina respektive fokusområden under det gångna året.

– Den positiva uppmärksamheten kring vårt arbete är ett kvitto på att hållbarhet får en allt viktigare roll inom kapitalförvaltning. Öhman väver in hållbarhetsaspekter i hela investeringsprocessen för att kunna göra rätt bedömning av bolag. Vår erfarenhet är att analyserna blir mer korrekta när dessa aspekter vävs in i beslutsunderlaget, fortsätter Fredric.

Fredric menar att den nära dialogen med Öhmans kunder och samarbetspartners varit en central del i den framgångsrika arbetsprocessen.

– Fler mäklarhus och analyshus har börjat ta hållbarhet på allvar. Det innebär att vi kan ha en nära dialog med dem och utveckla samarbetet mer effektivt. För vi är långt ifrån klara, branschen behöver ta ytterligare steg i hållbarhetsarbetet , säger Fredric.

Årets IRRI Extel-resultat kommer också under en period när Öhman ökar sitt fokus på ansvarsfulla investeringar. Nyligen anställdes ytterligare en ESG-analytiker, Victoria Lidén, som närmast kommer från Söderberg & Partner.

– Vi mycket glada över att Victoria Lidén nu är en del av vårt team. Hennes kompetens inom dessa frågor innebär att vi utvidgar vår ESG-analyskapacitet och gör att vi kan accelerera vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. Victoria börjar hos oss 29 juni, avslutar Fredric.

Om IRRI Extel-undersökningen: IRRI står för Independent Research in Responsible Investment. Det är en årlig, global utvärdering av ”best-practice” och trender inom kategorin ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsanalys, och uppmärksammar de analytiker och företag som är högst ansedda av sina kunder och motparter.

Kontaktpersoner

Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se


Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se