Säkra avkastningen temat vid årets första Öhmanlunch

13 februari, 2018 • Nyheter

Öhmans lokaler på Mäster Samuelsgatan var fulla till brädden när det återigen bjöds in till Öhmanlunch – årets första. Ämnet för dagen var säkerhet och hur säkerhet som investeringstema kommit att bli en allt starkare kraft i investeringsdjungeln. På plats fanns Autolivs forskningschef Ola Boström och Henrik Kaar, IR-chef, som berättade om det allra senaste inom ”aktiv säkerhet” i fordonsindustrin.

Martin Almblad hälsar välkommen till årets första Öhmanlunch.
Martin Almblad hälsar välkommen till årets första Öhmanlunch.

Säkerhetsbegreppet spänner över alla branscher och teman och idag talas det mer om säkerhet än någonsin tidigare. Säkerhet är även en del av FN:s Globala mål 2030 och en förutsättning för att området ska fortsätta växa framöver. Trafiksäkerhet, sociala skyddsnät och datasäkerhet är bara en handfull av de teman som berörs av det ökande fokuset på säkerhet. Det sistnämnda kommer dessutom bli otroligt viktigt framöver för att vi ska kunna skydda oss mot det ökande antalet IT-attacker.

Säker bilkörning

I takt med att människors mobilitet ökar så ökar även dödligheten i trafiken. Idag omkommer 1,4 miljoner människor i trafiken varje år, en siffra som kommer att stiga när mobiliteten ökar. För Autoliv och resten av fordonsindustrin har säkerhetsfokuset länge handlat om att hitta skyddslösningar i samband med själva krocken. De senaste åren har man dock även börjat titta på alternativ för en säker körning, så kallad ”aktiv säkerhet”, och bolaget lägger idag stora resurser på att utmana synen på säkerhet för att rädda fler liv.

Autolivs forskningschef Ola Boström.
Autolivs forskningschef Ola Boström.

– Idag räddar vi 30 000 liv, vilket innebär att en medarbetare som jobbat hos oss i två år har räddat ett liv. Men vi siktar betydligt högre, vi har som målsättning att rädda 150 000 liv, inledde Autolivs forskningschef Ola Boström.

Teknik på frammarsch

Sedan millennieskiftet har fordonsindustrin nått flera milstolpar i termer av automatiseringslösningar. År 2000 kom ”feets off”, 2015 ”hands off”, och nu under 2018 lanseras ”eyes off”. Om några år kommer vi även se ”mind off”. Ola Boström förklarade hur Autoliv under de senaste åren gjort en rad undersökningar med fokus på hur mobilanvändning och körning kopplas till trafiksäkerhet, något som fått ökad relevans i samband med förbudet i Sverige. Bolaget har genom sin app ”Driving Avatar” samlat in data om hur förare använder mobilen. Appen visar bland annat att det absolut vanligaste beteendet är att hålla i mobilen, inte att prata i den som man skulle kunna tro.

Autolivs forskningschef Ola Boström.
Autolivs forskningschef Ola Boström.

– Det är inte nödvändigtvis att prata i telefon när man kör bil som är det farliga, det är att hålla i mobilen och prata i den. För en lastbilschaufför som inte vill somna vid ratten kan det vara en större säkerhet att ha någon att prata med klockan två på natten än att inte ha det, sa Ola Boström.

Tillit till maskinen

Ola Boström fortsatte med att lyfta Autolivs nyckelord ”tillit” som han anser måste adderas till säkerhetsbegreppet. Han pekade på vikten av att människa och maskin blir ett ”delat kognitivt system” som litar på varandra.

– Det är så vi utmanar synen på säkerhet. Genom delad kontroll och tillit mellan människa och maskin.

Kraften av Machine Intelligence

Autolivs forskningschef Ola Boström.
Autolivs forskningschef Ola Boström.

Autoliv har utvecklat ett nytt system som inte bara känner av och förhåller sig till det som händer utanför bilen, utan även hur föraren beter sig och känner inuti bilen. Systemet LIV 2.0 (Learning Intelligent Vehicle) kan genom sensorer mäta mikrorörelser i förarens ögon och genom algoritmer avgöra bland annat hur fokuserad eller mottaglig för intryck från omgivningen föraren är. Sensorerna läser av var föraren tittar, var den håller händerna och hur koncentrerad personen är. Utifrån informationen kan LIV 2.0 till exempel uppmärksamma föraren på vad som händer i omgivningen. I en situation där föraren redan tittar i backspegeln väljer systemet att inte varna för någon som kör om, till skillnad från om förarens fokus är någon annanstans.

– Om utvecklingen fortsätter i samma riktning så kommer olyckskurvan att planas ut till 2045. Men för att kurvan ska börja peka nedåt och vi ska uppnå våra mål krävs även ökad tillit till maskinen. Den stora utmaningen idag är hur människor förhåller sig till tekniken, det finns ett visst mått av tvivel.

Utveckling i samverkan

Nyligen bestämde sig Autoliv för att dela upp verksamheten i två delar; under varumärket Autoliv kommer verksamheten fokusera på utveckling av krockkuddar och andra fysiska hjälpmedel, och under det nya varumärket Veoneer kommer utvecklingen gå mot elektronik och sensorer. Henrik Kaar, IR-chef på Autoliv, menade att uppdelningen är en förutsättning för att bolaget ska kunna ta fram så bra helhetslösningar som möjligt. Han pekade även på vikten av branschöverskridande samarbeten för att kunna skapa bästa möjliga säkerhetslösningar till morgondagens fordonsindustri.

Henrik Kaar, Director Investor Relations på Autoliv.
Autolivs IR-chef Henrik Kaar.

– Mycket av den teknik som används idag är utvecklad av biltillverkarna, men de besitter bara en del av den kompetens som krävs för de produkter som utvecklas nu. Till Volvos beslutsmjukvara ’Zenuity’ adderar vi till exempel vår kompetens inom machine intelligence.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.